Veldpostkantoor (6 - 11 september 1905)


[IMAGE]

Van 6 tot 14 september 1905 vinden er grote manoeuvres plaats in Zuid-Limburg. In de dienstorder van 30-08-1905 wordt hier aandacht aan besteed:

"Ten behoeve van de troepen, die van 6 tot en met 14 september e.k. in Zuid-Limburg zullen manoeuvreeren, wordt een bijzondere postdienst ingericht, welke, evenals het vorig jaar is geschied in samenwerking met den bestaanden dienst van de postkantoren en de hulpkantoren in die streek, zal worden uitgevoerd door een Veldpostkantoor. Het veldpostkantoor zal achtereenvolgens te Valkenburg (L) en te Maastricht gevestigd zijn. De dienst zal worden verricht in de lokalen van die kantoren. In verband hiermede zijn de voor de troepen bestemde brieven en andere stukken tot en met de treinen A en I Aken-Maastricht van 12 september naar Valkenburg en verder naar Maastricht te verzenden."

Zie ook: van der Meer J. Kleinrond en grootrond bij het Nederlandse leger. De Postzak nr. 192. 2001.