Naamswijziging van Valkenberg in Valkenburg

[IMAGE]


Na de naamswijziging in 1901 komt er al snel onder aanvoering van Th. Dorren een beweging op gang om de naamsverandering te herzien. In de gemeenteraadsvergadering van 3 mei 1904 wordt het voorstel van Th. Dorren om de naam weer te wijzigen in Valkenburg besproken. Nadat Dorren een brief van het bestuur van het Oudheidkundig Genootschap van Limburg heeft voorgelezen, antwoordt burgermeester Erens dat hij niet zonder innige voldoening de nadruk legt op het feit dat noch Dorren noch het Oudheidkundig Genootschap ook maar één steekhoudend argument ten voordele van de naamsverandering van Valkenberg in Valkenburg heeft gemaakt. Toch handhaaft Dorren zijn voorstel. Met 3 tegen 2 stemmen wordt dit voorstel aangenomen. In februari 1905 wordt de naam officieel weer veranderd in Valkenburg. De naamsverandering betekent ook het einde van het burgermeesterschap van Erens.

Bron:
  • H. Schurgers, J. Notten, L. Pluymaekers. Geschiedenis van Valkenburg-Houthem. 1979.