Vacature tekst


Valkenburg Post en telegraafkantoor, jaarwedde f 1900 en vrije woning. Pensioengr. f 2200. Borgtocht f 5365 (reëel).
Telegraafambtenaren voorrang. Sollicitaties voor 25 maart a.s. Zie Gids 2e serie blz. 66 en 67.

Voorts schreef men ons:

In sluitingstijd 's winters zijn posten te behandelen 5, 6½, 7 m., 1., 8.30 en 9.30 (de middag- en laatste post elk circa 30 minuten).

Personeel: Directeur, 1 klerk, 3 bestellers, 1 hulpkantoor

Verkeer uitgaande

Belasting personeel: Wegens de huurwaarde f 13,52, wegens haardsteden f 6, -- 14 opcenten voor de provincie, 25 voor de gemeente

De vereeniging "Het Geuldal" is vervangen door de "vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer".

In de woning geene veranderingen.

Ongehuwde klerken kunnen hier goed onder dak komen tegen f 30 per maand, voor gehuwden zijn goede woningen schaarsch. Gemiddelde prijs f 150 à f 180 per jaar.

Uit: De Post- en Telegraafwereld. jrg. 3. no. 12. Maart 1899