Verbouwing van het postkantoor aan de Lindenlaan[IMAGE][IMAGE]
Eind 1974 gaat het postkantoor aan de Lindenlaan voor een verbouwing voor ongeveer een half jaar dicht. Het tijdelijke postkantoor is gevestigd in, het inmiddels afgebroken, hotel Trianon aan de Nieuweweg, zie foto's.

De voornaamste reden voor de verbouwing zijn de noodzakelijk geachte beveiligingsmaatregelen. De afdeling waar de geldhandelingen plaatsvinden, wordt strikt gescheiden van de afdeling postbestelling en distributie. Ook komt er een kantoorruimte voor de directeur en een kantine.

De verbouwing wordt uitgevoerd door de firma Bobema uit Heerlen in opdracht van de Rijksgebouwendienst.

Op 19 april 1975 wordt het verbouwde postkantoor weer in gebruik genomen.

Bron
  • Geulrand. PPT-post in het Geulrandgebied. 1985.
  • Het Land van Valkenburg. 1975.