Poststukken en postwaardestukken rond de
spoorlijn Maastricht - Aken

Op deze pagina zijn in chronologische volgorde post- en postwaardestukken te zien die te maken hebben met de spoorlijn.


[IMAGE]

Brief van december 1853 naar het Duitse Herbesthal verstuurd door de Aken-Maastrichtsche Spoorweg Maatschappij, grenstarief. In oktober 1853 wordt de spoorlijn Maastricht - Aken door de "Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij" in gebruik genomen. Waarom Herbesthal als Belgisch wordt benoemd is niet duidelijk.

[IMAGE]

Brief uit 1877 naar Luik volgens het grenstarief. Het hulpkantoor Valkenburg kan vanaf 1855 zonder tussenkomst van het hoofdkantoor Maastricht post per trein buiten het ressort versturen. Hiervoor is het wel nodig dat de post voorzien is van een 'halve cirkel' of 'open takje' stempel met de naam van het postkantoor Maastricht.

[IMAGE]

Brief uit 1884 naar Amsterdam. Vanaf 1883 is het ook mogelijk om de post direct met de trein te verzenden zonder tussenkomst van het postkantoor. De post kan dan gepost worden in de brievenbus in de voorgevel van het station of direct aan de passerende trein worden meegegeven. De post wordt dan voorzover nog niet behandeld en gesorteerd in de trein behandeld door de conducteurs der brieven malen ("werkend vervoer"). Deze brief is direct per trein vervoerd (kleinrond Maastricht - Aken) en laat ook het haltestempel Valkenburg zien. Haltestempels dienen, voor de uniformering van de briefport in 1871, voor de juiste bepaling van het briefport. Een mogelijke verklaring voor het handhaven van het haltestempel na 1871 is het makkelijker kunnen retourneren van onbestelbare of geweigerde post. Tevens kan de volledige postale behandeling van het poststuk worden nagegaan.

[IMAGE]

Briefkaart van 30 oktober 1884 naar Lublin in het huidige Polen met haltestempel Valkenburg. Ogenschijnlijk heeft de briefkaart de afstand van ongeveer 1000 km in een dag afgelegd (aankomststempel 31 oktober). Omdat in Oost Europa in die tijd nog de Juliaanse kalender wordt gebruikt (i.p.v. van de Gregorgiaanse) is deze stempeldatum te verklaren. 31 oktober 1884 in Lublin betekent namelijk dat het in Valkenburg al 12 november is (https://stevemorse.org/jcal/julian.html).

[IMAGE]

Telegram van Delft (5 juli 1893) naar het kantoor van de Grand Central Belge in Simpelveld. Deze spoorwegmaatschappij exploiteert dan de spoorlijn Maastricht - Aken.

[IMAGE]

Brief uit 1893 met opdruk van Hotel Ubachs-Vossen met kleinrondstempel Maastricht-Aken (type 2).

[IMAGE]

Brief uit 1896 van Simpelveld naar Aken volgens het grenstarief van 5 cent met het kleinrondstempel Maastricht-Aken (type 2).

[IMAGE]

Brief uit 1900 naar Burtscheid bij Aken volgens het grenstarief van 5 cent met het kleinrondstempel Maastricht-Aken (type 2). Anders dan bij bovenstaande brief is niet duidelijk op welk station de brief is gepost. Zowel Meerssen, Valkenburg en Simpelveld liggen op een afstand minder dan 30 kilometer van Burtscheid, de brief kan dus op één van deze drie stations zijn gepost. Alleen Maastricht kent geen grenstarief met Burtscheid volgens het supplement bij de tentoonstellingscatalogus van de Veendamphila. Echter, omdat het station Maastricht in 1900 nog steeds op het grondgebied van Meerssen ligt, is ook niet geheel uitgesloten dat brief op dit station is gepost.

[IMAGE]

Omgefrankeerde briefkaart uit 1915 aan een Belgische krijgsgevange in Celle (bij Hannover) met blokstempel Maastricht-Aken. Volgens dienstorder 317 (19-08-1915) is er onterecht geen port geheven.

[IMAGE]

Briefkaart uit 1917 van Valkenburg naar St. Amnands in de Belgische provincie Antwerpen met het blokstempel Maastricht-Aken. Volgens dienstorder 39 (1915) is de briefkaart eerst naar het kantoor Utrecht gegegaan en daarna via Aken naar de eindbestemming. Eerst mag alleen in de Duitse of Franse taal worden gecorrespondeerd. Vanaf dienstorder 67 mag dit ook in de Vlaamse taal.

[IMAGE]

Spoorwegbriefkaart van het station Valkenburg naar Klimmen met blokstempel Maastricht-Aken.

[IMAGE]

Brief uit 1924 van Valkenburg naar Metz met blokstempel Maastricht-Aken.

[IMAGE]

Per expresse verstuurde ansichtkaart. Het standaard expresse tarief is in 1936, 15 cent. Omdat de brief aan het bagagebureau is afgeleverd, is een bijkomend tarief van 10 cent verschuldigd (te voldoen met een spoorwegzegel). Het totaal verschuldigde port is daarom 25 cent. Omdat maar 15 cent is verantwoord, is het port daarmee ontoereikend (zie handgeschreven opmerking linksboven).