Postkantoor aan de Lindenlaan[IMAGE] In mei 1938 wordt een ontwerp ontvangen voor het nieuwe postkantoor, dat einde 1939 wordt aangenomen door G. Michels en Zoon te Grevenbicht voor een bedrag van 55.840 gulden. Extra kosten voor de centrale verwarming (4880 gulden), glas-, schilder- en behangwerk (3200 gulden) en het aanbrengen van een scheidingsmuur tussen de telefooncentrale en het naast gelegen pand (1300 gulden) komen daar nog bij. Het college van B&W van Valkenburg wil dat als bouwsteen kunradersteen wordt gebruikt maar hiermee is een extra bedrag van 8000 tot 10000 gulden meegemoeid, hetgeen door de rijksbouwmeester niet gewettigd wordt geacht. Ook het gemeentelijke bezwaar tegen de hoge blinde muur langs de (latere) Poststraat wordt niet ontvankelijk verklaard. Het geheel wordt in baksteen opgetrokken waarbij het geheel een lichte kleur wordt gegeven.

De nieuwbouw wordt door het gemeentebestuur hoogst dringend geacht want in maart 1939 wordt in een brief aan de PTT het vermoeden uitgesproken, dat de gemeente Valkenburg per 1 januari 1940 uitgebreid zal worden, waardoor het naast het gemeentehuis gelegen postkantoor aan de Grotestraat bij het gemeentehuis getrokken moet worden. In november 1941 wordt het nieuwe postkantoor betrokken. In 2003 wordt het postkantoor aan de Lindenlaan gesloten, in 2006 wordt het te koop aangeboden.

[IMAGE] [IMAGE]Bron
  • Geulrand. PPT-post in het Geulrandgebied. 1985.
  • Het Land van Valkenburg. Valkenburgse postgeschiedenis gaat terug tot 1830. 18 april 1975.