Spoorlijn Luik - Maastricht


In 1861 wordt de spoorlijn Maastricht - Luik geopend, deze spoorlijn heeft ook aansluiting op het traject Maastricht - Aken via het station aan het Wijckerveld in Maastricht. Luikse industriëlen willen hun producten aanbieden in het Westen van Nederland en zien daarom het belang van een spoorlijn naar het noorden in. Omdat van Hollandse zijde voor deze spoorverbinding op dat moment weinig belangstelling bestaat, beperkt men zich eerst tot het traject Luik - Maastricht. In het langs deze spoorlijn gelegen Eijsden wordt in 1863 een hulppostkantoor geopend. Vanaf 1868 kan ook dit hulpkantoor brieven versturen zonder tussenkomst van het postkantoor Maastricht. Het gebruikt hiervoor het ‘open takje’ stempel. Dit stempel kan voorkomen in combinatie met het naamstempel 'Eijsden' of 'Eysden'. Het franco in kastje stempel is aan het hulpkantoor uitgereikt.

[IMAGE]


Deze spoorlijn heeft geen Nederlands werkend vervoer gekend maar hoogst waarschijnlijk wel Belgisch werkend vervoer.

[IMAGE][IMAGE]
Aankondiging in het Staatsblad van de benodigde onteigening voor de spoorlijn Luik - Maastricht en locomotief van de spoorlijn Luik - MaastrichtStations


Op Nederlandse zijde zijn er stations in Eijsden, Maarland, Gronsveld, Maastricht-Randwyck en Maastricht.

[IMAGE]
Station Eijsden


Het Belgische station Visé kent een bagagebureau, zoals onderstaande afbeelding laat zien. Op de Belgische spoorwegzegel is het stempel "Liege-Maestricht, Visé" te zien.

[IMAGE]


Station/halteplaats Maarland bestaat tot 1938 en kent ook een bagagebureau. Onderstaande brief laat dit zien, het gebruikte stempel is van het type dat vaak door kleine haltes of stopplaatsen wordt gebruikt.

[IMAGE]

Bronnen:
  • Stichting Eijsdens verleden. De spoorlijn Luik – Maastricht
  • Stationsweb
  • Hendrickx M, E van der Haar. Bijzondere vormen van postvervoer. Filatelie 10. 2019.
  • Laheij GMH. Franco stempel, trein- of hulpkantoorstempel? Verenigingsnieuws Po&Po 2021-3. 2021.