Hulpkantoren


De volgende hulpkantoren ressorteren onder het hoofdpostkantoor Valkenburg:


Hulpkantoor Gulpen

In de correspondentie van 1883 tussen het postkantoor Valkenburg en de Inspecteur te Arnhem wordt Gulpen meedere keren aangeduid als hulpkantoor. Waarschijnlijk ressorteert Gulpen sinds 1882 bij de vestiging van het postkantoor onder Valkenburg. Dit wordt bevestigd in 'Documentatie postinrichtingen 1850-1906'. Gulpen wordt in 1887 gepromoveerd tot postkantoor.


Hulpkantoor Wijlré

In de correspondentie van 1883 tussen het postkantoor Valkenburg en de Inspecteur te Arnhem wordt Wijlré meedere keren aangeduid als hulpkantoor. Waarschijnlijk ressorteert Wijlré sinds 1882 bij de vestiging van het postkantoor onder Valkenburg. Dit wordt bevestigd in 'Documentatie postinrichtingen 1850-1906'. Tot wanneer dit is gehandhaafd is niet duidelijk. Rond 1900 is Wijlré geen hulpkantoor meer onder het kantoor Valkenburg.
Vanaf 5 juni 1925 ressorteert het kantoor Wijlré voor de postdienst weer onder Valkenburg.


Hulpkantoor Houthem

In december 1880 wordt in Houthem een hulppostkantoor opgericht (Voorschrift 1123, 1880). Het ressorteert eerst onder het postkantoor Meerssen, vanaf 1 juli 1898 onder het postkantoor Valkenburg.

[IMAGE] [IMAGE]
Postblad van Houthem (kleinrond) naar Winschoten en ansicht uit 1902 van Zwitserland naar Houthem (kleinrond) via het postkantoor Valkenberg.

 • Op 12 september 1966 wordt het hulpkantoor vervangen door een postagentschap.
 • Op 1 augustus 1973 wordt de naam verandert in VALKENBURG (LB) - ST. GERLACHSTRAAT.
 • Op 27 juni 1977 wordt dit postagentschap opgeheven. Het nieuwe postagentschap heet VALKENBURG (L) - VROENHOF.

  Stempels van het hulpkantoor

  Stempel Tekst Van Tot
  naamstempel (grotesk) HOUTHEM 12-1880
  kleinrond HOUTHEM 08-05-1883 29-06-1903
  grootrond HOUTHEM 29-06-1903 07-1906
  langebalkstempel HOUTHEM - ST GERLACH 1 07-1906
  kortebalkstempel HOUTHEM - ST GERLACH (Lb) 1
  naamstempel HOUTHEM - ST GERLACH (Lb.)


  Hulpkantoor Klimmen

  Op 16 december 1910 wordt in Klimmen een hulppostkantoor opgericht (Mededeling 24-11-1910). Het ressorteert onder het postkantoor Valkenburg.
  In verband hiermede wordt een rijwieldienst, tweemaal daags, ingesteld van Klimmen naar Valkenburg v.v. als volgt:

  van Klimmen 6.30 4.5
  te Valkenburg - station 7 4.35
  van Valkenburg - station 7.5 4.40
  te Valkenburg - postkantoor 7.10 4.45
  van Valkenburg - postkantoor 7.40 5.15
  te Klimmen 8.10 5.45
  Op Zon- en feestdagen wordt alleen de eerste dienst uitgevoerd.


  Stempels van het hulpkantoor

  Stempel Tekst Van Tot
  langebalkstempel KLIMMEN 06-09-1910 13-07-1949
  kortebalkstempel 14-07-1949 27-08-1969


  Hulpkantoor Margraten

  Op 1 maart 1911 wordt in Margraten een hulppostkantoor opgericht (Mededeling 16-02-1911). Het ressorteert onder het postkantoor Valkenburg. Het nieuwe hulppostkantoor wordt doormiddel van een rijwieldienst, tweemaal daags, in verbinding gesteld met de trein I en D Aken-Maastricht aan het station Valkenburg (afstand 35 minuten).
  Vanaf 1 augustus 1926 ressorteert Margraten voor de postdienst onder het postkantoor Maastricht (Mededeling 28-07-1926).

  Stempels van het hulpkantoor

  Stempel Tekst Van Tot
  langebalkstempel MARGRATEN 01-03-1911 1979


  Hulpkantoor Schin op Geul

  Op 1 maart 1916 wordt in Schin op Geul een hulppostkantoor opgericht. Het ressorteert onder het postkantoor Valkenburg. Er wordt een rijwieldienst ingesteld van Schin op Geul naar Valkenburg (Lb.):

  van Schin op Geulle7,-4.20
  te Valkenburg - station7.204.40
  van Valkenburg - station7.254.45
  te Valkenburg - postkantoor7.304.50
  van Valkenburg - postkantoor8.-5.10
  te Schin op Geulle8.205.45

  Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Schin op Geulle wordt op 1 december 1926 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met telegrambestelling. De treinen A en C Maastricht-Aken geven aan de spoorweghalte gewone en expresse correspondentie, alsmede binnenlandse gewone en expressepakketten af. Stukken enz. voor Schin op Geul gaan via het kantoor Valkenburg (L.).

  In oktober 1928 wordt de naam van het kantoor gewijzigd van Schin op Geulle in Schin op Geul (Mededeling 10 oktober 1928).

  In het 2e kwartaal van 1963 wordt de bestelkring van Schin op Geul toegevoegd aan die van het kantoor Valkenburg.

  Op 1 januari 1964 wordt het poststation weer een hulppostkantoor.

  Op 20 juni 1966 wordt het hulppostkantoor vervangen door een postagentschap. Per 1 januari 1987 ressorteert het postagentschap onder het ressort Heerlen.

  Stempels van het hulpkantoor

  Stempel Tekst Van Tot
  kortebalkstempel SCHIN OP GEULLE (Lb) 01-03-191610-10-1928
  kortebalkstempel SCHIN OP GEUL (Lb) 1 10-10-1928


  Hulpkantoor Berg en Terblijt

  Met ingang van 16 november 1916 wordt te Berg en Terblijt (Lb.) een hulppostkantoor gevestigd waarvoor het postkantoor Valkenburg als hoofdkantoor zal optreden. Genoemd hulppostkantoor zal door middel van een dienst per rijwiel, tweemaal daags, in verbinding worden gesteld met het station Valkenburg als volgt:

  van Berg en Terblijt (Lb.)6.554.15
  te Valkenburg - station7.204.40
  van Valkenburg - station7.254.45
  te Valkenburg - postkantoor7.304.50
  van Valkenburg - postkantoor8.-5.20
  te Berg en Terblijt (Lb.)8.356.25


  Hulpkantoren Simpelveld en Bocholtz

  Het te vestigen hulpkantoor te Simpelveld en het hulpkantoor te Bochholtz vallen met ingang van 1 januari 1924 voor de postdienst onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Valkenburg (Mededeling 24-12-1923).

  Per 16 februari 1929 wordt het hulpkantoor Bocholtz vervangen door een PTT-station. De postbestelling geschiedt vanuit Simpelveld. Het station blijft ressorteren onder Valkenburg (Mededeling 13 februari 1929). Met ingang van 1 september 1958 wordt het poststation omgezet in een hulpkantoor met eigen bestelling (Do 414, 1958).


  Hulpkantoor Hulsberg

  Hulsberg wordt in de lijst der gemeenten van 1928 genoemd als hulpkantoor onder Valkenburg. Wanneer in Hulsberg een (hulp)postkantoor wordt gevestigd is mij nog niet bekend.


  Hulpkantoor Sibbe

  In 1933 wordt in Sibbe een telegraaf- en telefoonstation gevestigd. Op 1 mei 1936 wordt er ook een poststation in vereniging met het bestaande telegraaf- en telefoonstation gevestigd. De postdienst valt onder Valkenburg van waaruit ook de bestelling plaats blijft vinden.
  Op 2 mei 1967 wordt het PTT-station vervangen door een PTT-agentschap. Per 2 januari 1978 wordt de naam van het postagentschap Sibbe vervangen door Valkenburg (lb) - DORPSTRAAT.


  Bronnen

 • Agenda en klapper van het postkantoor Valkenburg voor het jaar 1883.
 • Blom F. Documentatie postinrichtingen 1850-1906. 1972.
 • Goede de AP. De poststempels van 's Rijks Munt. 2002
 • Hoven van den F. Catalogus Grootrondstempels Nederland. 2002.
 • Janssen C. Handboek Nederlandse poststempels, deel 1 en 2. 2004 en 2008
 • Info C. Janssen. 25-04-2011.
 • Lijst der gemeenten. 1928.
 • Museum voor communicatie. Stempelboek
 • Museum voor communicatie. Chronologische overzichten van de kantoren Houthem, Sibbe en Schin op Geul