Grootrondstempel
VALKENBERG


[IMAGE]

Door de naamswijziging van Valkenburg in Valkenberg wordt in 1901 een nieuw grootrondstempel uitgereikt. Het postkantoor Valkenberg ontvangt twee grootrondstempels met deze naam.

Tot 1894 worden brieven ontwaard met een stempel op de zegel en daarnaast een dagtekenstempel. Als gevolg van de toename van de poststroom en de daarmee gepaard gaande werklast ontstaat bij de PTT de behoefte om met één stempel een brief van zowel de zegelvernietiging als een goede datum-tijd afdruk te voorzien. Dit maakt een tweede afdruk overbodig. Het nieuwe 'grootrondstempel' is qua uitvoering gelijk aan het kleinrondstempel, maar met een circa 4 mm grotere middellijn en een bredere cirkelrand.