Vermeldingen in circulaires, voorschriften, mededelingen en dienstorders van de postdienst PTT

(de vermeldingen van de telegraaf- en telefoondienst zijn maar beperkt opgenomen)

Belgische circulaire 106, 22-09-1836
Oprichting van het distributiekantoor te Fauquemont. Het kantoor ressorteert onder het kantoor Sittard
Belgische circulaire 152, 22-03-1838
Promotie tot "Bureau de Réception"
Circulaire 301, 28-06-1839
De briefwisseling met het naar het Koninkrijk teruggekeerde deel van Limburg zal worden behandeld als binnenlandse correspondentie.
Circulaire 341, 22-05-1844
Portlijst van het postkantoor te Valkenburg.
Circulaire 358, 21-01-1846
Taxering van de brieven van de plattelandspost in Limburg.
Extract, 22-12-1847
Beschrijving van de bodelopen voor 1848. Bodeloop 113 is van Maastricht naar Valkenburg v.v., uit te voeren door een besteller van de plattelandspost in Limburg:
 • Vertrek van Maastricht 6 's morgens, aankomst te Valkenburg 8 's morgens
 • Vertrek van Valkenburg 2¾ 's avonds, aankomst te Maastricht 4¾ 's avonds
  Circulaire 379, 29-01-1848
  Opheffing van de plattelandsport voor de plattelandsdienst in België. De port voor de plattelandsdienst in Limburg blijft echter bestaan.
  Circulaire 391, 23-12-1848
  De bodeloop Maastricht - Valkenburg v.v. wordt ook in 1849 uitgevoerd. De loop (no. 121) wordt uitgevoerd door J.B. van der Wouw uit Maastricht. De tijden blijven gelijk.
  Circulaire 407, 22-12-1849
  De bodeloop Maastricht - Valkenburg v.v. wordt ook in 1850 uitgevoerd. De tijden voor het terugreis zijn nu:
 • Vertrek van Valkenburg 2½ 's avonds, aankomst te Maastricht 4½ 's avonds
  Circulaire 419, 01-08-1850
  De instelling van de hulpkantoren met de instructies voor de brievengaarders wordt beschreven. Valkenburg wordt genoemd in de alfabetische lijst van plaatsnamen waar een hulpkantoor wordt gevestigd. Het postkantoor is Maastricht.
  Circulaire 421, 03-08-1850
  Herinnering dat met de Postwet van 12 april 1850 de plattelandsport in Limburg is afgeschaft.
  Circulaire 422, 14-08-1850
  Beschrijving van bodeloop 121 van Maastricht over Valkenburg naar Climmen.
  De uitvoerende postbode wordt niet genoemd
 • Vertrek van Maastricht 6 's morgens, aankomst te Valkenburg 8 's morgens
 • Vertrek van Valkenburg 8¼ 's morgens, aankomst te Climmen 9 's morgens
 • Vertrek van Climmen 1½ 's avonds, aankomst te Valkenburg 2¼ 's avonds
 • Vertrek van Valkenburg 2½ 's avonds, aankomst te Maastricht 4½ 's avonds
  Circulaire 433, 21-12-1850
  Bodeloop 121 wordt ook in 1851 uitgevoerd.
  Circulaire 435, 24-03-1851
  Het grenstarief voor Nederlandse en Pruissische postkantoren die minder dan 30 km (in een rechte lijn) van elkaar liggen wordt ingevoerd. Het tarief is gelijk aan het binnenlandse tarief.
  Circulaire 437, 04-04-1851
  In de aanwijzing wordt aangegeven hoe het postverkeer tussen de Nederlandse en Pruissische grenskantoren dient te verlopen. Aken en Heerlen zijn grenskantoor voor de post van en naar Valkenburg.
  Circulaire 442, 12-08-1851
  Voor 1852 worden twee bodelopen vermeld (no. 324 en 326).
  Bodeloop 324 van Maastricht over Valkenburg naar Climmen v.v. door postbode J.B. van der Wouw:
 • Vertrek van Maastricht 6 's morgens, aankomst te Valkenburg 8 's morgens
 • Vertrek van Valkenburg 8¼ 's morgens, aankomst te Climmen 9 's morgens
 • Vertrek van Climmen 1½ 's avonds, aankomst te Valkenburg 2¼ 's avonds
 • Vertrek van Valkenburg 2½ 's avonds, aankomst te Maastricht 4½ 's avonds

  Bodeloop 326 van Valkenburg over Oud-Valkenburg, Strucht, Schin op Geul, Margraten, Bannet, Cadier, Houthem en Bemelen, terug naar Valkenburg, uitgevoerd door postbode F.J. Dekkers uit Valkenburg.
 • Vertrek van Valkenburg 9 's morgens
 • Terug te Valkenburg 7 's avonds

  Het hulpkantoor Valkenburg ressorteert nu ook onder het kantoor Heerlen.
  Circulaire 453, 23-12-1851
  Wijziging in bodelopen t.o.v. Circ. 442
  Bodeloop no. 324 van Maastricht over Houthem naar Valkenburg v.v. door postbode J.B. van de Wouw te Maastricht.
 • Vertrek Maastricht 6 's morgens; aankomst te Valkenburg 8 's morgens
 • Vertrek Valkenburg 2 's avonds; aankomst te Maastricht 4½ 's avonds

  Bodeloop no. 326 van Valkenburg over Oud-Valkenburg, Strucht, Schin op Geul, Climmen, Hulsberg, Wijnandsrade, Nuth, Schimmert terug naar Valkenburg. Postbode F.J. Dekkers te Valkenburg;
 • vertrek Valkenburg 9 uur 's morgens; terug in Valkenburg 7 uur 's avonds
  Circulaire 459, 18-03-1852
  Het grenstarief voor Nederlandse en Belgische postkantoren die minder dan 50 km (in een rechte lijn) van elkaar liggen wordt ingevoerd. Het tarief is gelijk aan het binnenlandse tarief.
  Circulaire 471, 24-12-1852
  De bodelopen blijven in 1853 ongewijzigd.
  Circulaire 485, 23-12-1853
  Vermelding van Valkenburg, Simpelveld, Wijlré en Meerssen (alle hulpkantoor) als grenskantoor met Aken (Pruissen). Simpelveld, Wijlré en Meerssen worden ook genoemd als nieuw opgerichte hulpkantoren

  Beschrijving van de bodelopen voor 1854.
  Bodeloop no. 324 van Valkenburg naar Houthem v.v., deze dienst is opgedragen aan de directeur van het hulpkantoor Valkenburg.
 • Vertrek Valkenburg 8½ 's morgens; terug aldaar 1 's avonds

  Bodeloop no. 326 van Valkenburg over Oud-Valkenburg, Strucht, Schin op Geul, Climmen, Hulsberg, Schimmert terug naar Valkenburg. Postbode F.J. Dekkers te Valkenburg;
 • vertrek Valkenburg 8½ 's morgens; terug aldaar 5 's avonds

  Bodeloop no. 829, afhalen en brengen der correspondentie aan het station van de spoorweg te Valkenburg (Limburg) in verband met de eerste en derde spoortrein. De brievengaarder te Valkenburg is met deze dienst belast.

  Bodeloop no. 831, Verzending van postpakketten met den spoorweg van Maastricht over Meerssen, Valkenburg, Wylré en Simpelfeld naar Aken en v.v. (met de drie spoortreinen).
 • Vertrek van Maastricht 6½ 's morgens, aankomst te Aken 7.41 's morgens
 • Vertrek van Maastricht 1½ 's avonds, aankomst te Aken 3½ 's avonds
 • Vertrek van Maastricht 4½ 's avonds, aankomst te Aken 5.24 's avonds
 • Vertrek van Aken 7 's morgens, aankomst te Maastricht 8.20 's morgens
 • Vertrek van Aken 11 's morgens, aankomst te Maastricht 1 's avonds
 • Vertrek van Aken 4½ 's avonds, aankomst te Maastricht 5.50 's avonds

  Bodeloop no. 832, afhalen en brengen der correspondentie aan het station te Maastricht, in verband met de drie spoortreinen. Postbode J.B. van der Wouw, te Maastricht.

  Bodeloop no. 833, afhalen en brengen der pakketten aan het station te Meerssen in verband met de eerste en derde spoortrein. De brievengaarder te Meerssen is met deze dienst belast.

  Bodeloop no. 835 Bodeloop van Gulpen naar Wylré en v.v. in verband met de eerste en derde spoortrein. De brievengaarder van Gulpen is met deze dienst belast.
  Circulaire 4.., ..-..-1854
  Beschrijving van de bodelopen.
  Bodeloop no. 429, Verzending van postpakketten met den spoorweg van Maastricht over Meerssen, Valkenburg, Wylré en Simpelfeld naar Aken en v.v. (met de drie spoortreinen). Aannemer W. Clermont, Voorzitter der Directie van de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij.
  Circulaire 496, 04-11-1854
  Valkenburg valt nu ook onder de portbepalingen die in art. 21 der instructies bij circ. 435 worden beschreven voor de uitwisseling met de Duitse kantoren Burhscheid, Kohlscheid en Herzogenrath.
  Circulaire 499, 01-01-1855
  Beschrijving van de bodelopen voor 1855.
  Circulaire ..., ..-..-1856
  Beschrijving van de bodelopen.
  Bodeloop no. 429, Verzending van postpakketten met den spoorweg van Maastricht over Meerssen, Valkenburg, Wylré en Simpelfeld naar Aken en v.v. (met de vier spoortreinen). Aannemer W. Clermont, Voorzitter der Directie van de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij.

  Bodeloop no. 436, afhalen en brengen der correspondentie aan het station van de spoorweg te Valkenburg in verband met de drie spoortreinen. De brievengaarder te Valkenburg is met deze dienst belast.
  Circulaire ..., ..-..-1857
  Beschrijving van de bodelopen.
  Bodeloop no. 429, Verzending van postpakketten met den spoorweg van Maastricht over Meerssen, Valkenburg, Wylré en Simpelfeld naar Aken en v.v. (met de drie spoortreinen). Aannemer W. Clermont, Voorzitter der Directie van de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij.
  Circulaire ..., ..-..-1859
  Beschrijving van de bodelopen.
  Bodeloop no. 429, Verzending van postpakketten met den spoorweg van Maastricht over Meerssen, Valkenburg, Wylré en Simpelfeld naar Aken en v.v. (met twee spoortreinen). Aannemer W. Clermont, Voorzitter der Directie van de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij.
  Circulaire 574, 29-12-1860
  Beschrijving van de bodelopen voor 1861.

  Bodeloop no. 509, Verzending van postpakketten met den spoorweg van Maastricht over Meerssen, Valkenburg, Wylré en Simpelfeld naar Aken en v.v. Aannemer W. Clermont, Voorzitter der Directie van de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij.

  Bodeloop no. 517. Afhalen en brengen der correspondentie aan het station van de spoorweg te Valkenburg in verband met de drie spoortreinen. De brievengaarder te Valkenburg is met deze dienst belast.

  Bodeloop no. 518. Bodeloop van Valkenburg over Oud-Valkenburg, Strucht, Schin op Geul, Climmen, Hulsberg en Schimmert terug naar Valkenburg. Postbode F.J. Dekkers te Valkenburg.
 • vertrek Valkenburg 8¼ 's morgens; terug aldaar 6½ 's avonds

  Bodeloop no. 519. Bodeloop van Valkenburg naar Houthem v.v. (tweemaal daags). De brievengaarder te Valkenburg is met deze dienst belast.
 • vertrek Valkenburg 8½ 's morgens; oponthoud te Houthem gedurende een uur; terug te Valkenburg 12 's middags
 • Deze dienst geschiedt voor een tweede maal na aankomst van den laatsten trein uit Maastricht

  Circulaire ..., ..-..-1861
  Beschrijving van de bodelopen voor 1862.

  Bodeloop no. 509, Verzending van postpakketten met den spoorweg van Maastricht over Meerssen, Valkenburg, Wylré en Simpelfeld naar Aken en v.v. Aannemer W. Clermont, Voorzitter der Directie van de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij.

  Bodeloop no. 518. Bodeloop van Valkenburg over Oud-Valkenburg, Strucht, Schin op Geul, Climmen, Hulsberg en Schimmert terug naar Valkenburg. Postbode F.J. Dekkers te Valkenburg.
 • vertrek Valkenburg 9 's morgens; terug aldaar 5¼ 's avonds

  Circulaire ..., ..-..-1862
  Beschrijving van de bodelopen voor 1863.

  Bodeloop no. 509, Verzending van postpakketten met den spoorweg van Maastricht over Meerssen, Valkenburg, Wylré en Simpelfeld naar Aken en v.v. Aannemer W. Clermont, Voorzitter der Directie van de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij.
  Circulaire 614, 24-12-1863
  Deze circulaire gaat over het postverdrag tussen Nederland en Pruissen (18 september 1863). In het reglement wordt de spoorlijn Maastricht - Aken als grenspostverbinding genoemd. Vermelding van Valkenburg als direct grenskantoor met Aken (geen uitwisseling van brieven met aangegeven waarde). In de lijst met postinrichtingen waarvoor bij onderlinge correspondentie het in art. 9 genoemde exceptionele port (grenstarief, 5 cent voor gefrankeerde en 10 cent voor ongefrankeerde brieven) van toepassing is, wordt voor Valkenburg de correspondentie met Aken, Alsdorf, Burtscheid, Cornelymünster, Eupen, Eynatten, Gangelt, Geilenkirchen, Haaren, Heinsberg, Herbesthal, Herzogenrath, Höngen, Kohlscheidt, Rären, Randerath, Setterich, Vorweiden en Wehr aangegeven.

  Circulaire 623, 13-05-1864
  In aanvulling op de kantoren die in circulaire 614 worden genoemd worden de kantoren Lindern en Dremmen toegevoegd.
  Circulaire 628, 18-07-1864
  In art. 3 wordt aandacht gevraagd voor de juiste verzending van correspondentie naar plaatsen wiens plaatsnaam meerdere keren voorkomt. Valkenburg (Limburg en Zuid-Holland) wordt met name genoemd.
  Circulaire 647, 20-06-1865
  Correspondentie voor Valkenburg vanuit Maeseyck en Lanklaer gaat via de uitwisselingskantoren Maeseyck en Maastricht. De overige correspondentie vanuit Belgié gaat via Tongeren. Correspondentie vanuit Valkenburg naar Maeseyck gaat via de uitwisselingskantoren Maeseyck en Maastricht.

  In de lijst met Belgische en Nederlandse kantoren waarvoor, volgens art. 4, het enkele port voor correspondentie tussen beide kantoren niet meer dan 5 cent voor gefrankeerde en 10 cent voor ongefrankeerde brieven bedraagt (onderlinge afstand is niet meer dan 30 Nederlandse mijlen), wordt voor Valkenburg de correspondentie met de Belgische kantoren Aubel, Bilsen, Dison, Dolhain-Limburg, Fléron, Glons, Herbesthal, Herstal, Herve, Lanaeken, Lanklaer, Luik, Maeseyck, Montzen, Roclenge, Tongres, Verviers, Visé en Wandre genoemd.
  Wijzigingen in bodelopen, no. 7, 25-08-1865
  No. 548. Verzending van postpakketten met den spoorweg van Aken naar Maastricht en v.v. van Maastricht naar Landen en v.v.
 • van Valkenburg naar Maastricht 7.07 's m., 10.57 's m. 4.33 's av., 7.28 's av.
 • van Valkenburg naar Aken 8.41 's m., 11.15 's m. 3.46 's av., 8.21 's av.

  Bodeloop no. 557 van Valkenburg naar Oud-Valkenburg, enz.
 • terug te Valkenburg 4¼ 's avonds

  No. 1081. Verzending van postpaketten met de diligence tussen Heerlen en het spoorwegstation te Valkenburg.
 • van Heerlen 5¼ 's morgens en 2½ 's avonds, te Valkenburg 7 's morgens en 4¼ 's avonds
 • van Valkenburg 8¾ 's morgens en 4.40 's avonds, te Heerlen 10½ 's morgens en 6¼ 's avonds
  Wijzigingen in bodelopen, no. 9, januari 1866
  No. 548. Verzending van postpakketten met den spoorweg van Aken naar Maastricht en v.v. van Maastricht naar Landen en v.v.
 • van Valkenburg naar Maastricht 7.07 's m., 11.27 's m. 4.22 's av., 7.43 's av.
 • van Valkenburg naar Aken 8.41 's m., 11.26 's m. 5.42 's av., 9.51 's av.

  Bodeloop no. 557 van Valkenburg naar Oud-Valkenburg, enz., terug naar Valkenburg
 • van Valkenburg 9 's morgens, terug aldaar 4½ 's avonds

  Bodeloop no. 558 van Valkenburg naar Houthem, Bergh en Terblijt en v.v (tweemaal daags)
 • van Valkenburg 9 's morgens, terug te Valkenburg 1 's avonds

  No. 1081. Verzending van postpaketten met de diligence tussen Heerlen en het spoorwegstation te Valkenburg.
 • Tweede dienst van Valkenburg 6 's avonds, te Heerlen 7¾ 's avonds
  Circulaire 731, 24-09-1868
  In de lijst met postinrichtingen waarvoor bij onderlinge correspondentie het bij art. 5 van het postverdrag tussen Nederland en de Noord-Duitse bond van 01-09-1868 het exceptionele port van toepassing is, wordt voor Valkenburg de correspondentie met Aken, Alsdorf, Burtscheid, Cornelymünster, Dremmen, Eupen, Eynatten, Gangelt, Geilenkirchen, Haaren, Heinsberg, Herbesthal, Herzogenrath, Höngen, Kohlscheidt, Lindern, Rären, Randerath, Setterich, Vorweiden en Wehr aangegeven.
  Circulaire 782, 03-06-1870
  Astenet is een nieuw postkantoor van de Noord-Duitse bond dat binnen een afstand van 30 kilometer van Valkenburg ligt.
  Circulaire 813, 23-01-1871
  Op brieven tussen Jupille (B) en Valkenburg is in aanvulling op circ. 647 de verminderde port van 5 cent voor de gefrankeerde en van 10 cent op de ongefrankeerde brieven toe te passen.
  Circulaire 908, 08-10-1873
  Op brieven tussen Micheroux (B) en Valkenburg is in aanvulling op circ. 647 de verminderde port van 5 cent voor de gefrankeerde en van 10 cent op de ongefrankeerde brieven toe te passen.
  Circulaire 911, 10-12-1873
  Vervanging van de lijst uit circ. 647 (België) en toevoegingen bij circ. 731 (Duitsland) van buitenlandse kantoren die binnen een afstand van 30 km liggen.

  De Belgische kantoren zijn:
  Aubel, Bilsen, Dison, Dolhain-Limburg, Fléron, Glons, Herbesthal, Herstal, Herve, Jupille, Lanaeken, Lanklaer, Luik, Maeseyck, Micheroux, Montzen, Roclenge, Tongres, Verviers, Visé en Wandre.

  De nieuwe Duitse kantoren zijn:
  Grevenberg, Havert en Waldfeucht.
  Circulaire 960, 21-06-1875
  In het reglement op het postverdrag met België wordt Valkenburg genoemd als uitwisselingskantoor met het kantoor te Luik. Het uur van verzending vanuit Valkenburg is 9.09 's avonds.

  Nieuwe lijst van Belgische kantoren waarvan de afstand met Valkenburg niet meer dan 30 km bedraagt. De lijst is gelijk aan die uit circ. 911.

  Nieuwe lijst van Duitse kantoren waarvan de afstand met Valkenburg niet meer dan 30 km bedraagt:
  Aken, Alsdorf, Astenet, Burtscheid, Cornelymünster, Dremmen, Eupen, Eynatten, Gangelt, Geilenkirchen, Grevenberg, Haaren, Havert, Heinsberg, Herbesthal, Herzogenrath, Höngen, Kohlscheidt, Lindern, Rären, Randerath, Setterich, Vorweiden, Waldfeucht en Wehr.
  Circulaire 963, 30-06-1875
  Het Belgische kantoor Reckheim is toegevoegd aan de lijst in circ. 960.
  Circulaire 992, 31-03-1876
  Het Belgische kantoor Mechelen is toegevoegd aan de lijst in circ. 960.
  Circulaire 993, 18-04-1876
  Het hulpkantoor Valkenburg wordt met de spaarbanken 's Hertogenbosch en Nijmegen in betrekking gesteld.
  Circulaire 994, 22-04-1876
  Het Belgische kantoor Thimister is toegevoegd aan de lijst in circ. 960.
  Circulaire 1006, 26-08-1876
  Het Belgische kantoor Dalhem is toegevoegd aan de lijst in circ. 960.
  Circulaire 1009, 21-09-1876
  Het Belgische kantoor Moresnet is toegevoegd aan de lijst in circ. 960.
  Circulaire 1044, 17-11-1877
  Het Belgische kantoor Fexhe-Slims is toegevoegd aan de lijst in circ. 960.
  Circulaire 1045, 18-12-1877
  Het Duitse kantoor Richterich is toegevoegd aan de lijst in circ. 960.
  Circulaire 1063, 21-08-1878
  Het Duitse kantoor Waldenrath is toegevoegd aan de lijst in circ. 960.
  Circulaire 1073, 15-03-1879
  In het reglement (art. 7) op het postverdrag met België (5 maart 1879) wordt aangegeven dat ook het postkantoor Valkenburg wordt gebruikt voor de uitwisseling met Belgische postadministraties.

  In de overeenkomst tussen Nederland en Duitsland wordt in art. 4 aangegeven dat Nederland aan Duitsland kosteloos transit verleent voor gesloten brievenmaalen tussen kantoren van het Duitse postgebied en een buitenlandskantoor indien deze via de spoorlijn Maastricht-Aken verzonden worden.
  Circulaire 1079, 20-12-1879
  Het Duitse kantoor Rothe-Erde is toegevoegd aan de lijst in circ. 960.
  Voorschrift 1104, 08-05-1880
  Het Belgische kantoor Jalhay ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift 1117, 30-10-1880
  Het Belgische kantoor Diepenbeek ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift 1122, 13-12-1880
  Het Belgische kantoor Andrimont ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift 1123, 27-12-1880
  Oprichting van het hulpkantoor Houthem, het kantoor ressorteert onder het kantoor Meerssen.
  Voorschrift 1139, 19-04-1881
  Valkenburg wordt genoemd in de lijst der hulpkantoren aangewezen voor de dienst der Rijks-postspaarbank (ingaande 1 mei 1881).
  Voorschrift 1140, 22-04-1881
  Het Belgische kantoor Henri-Chapelle ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift 1154, 24-09-1881
  Het Belgische kantoor Petit-Rechain ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift 1155, 13-10-1881
  Het Belgische kantoren Asch en Genck liggen binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  De Duitse kantoren Bardenberg en Scherpenseel liggen binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.

  Valkenburg is aangewezen als één van de hulpkantoren die aangewezen zijn voor de dienst van aangetekende brieven met een aangegeven waarde groter dan f 600.
  Voorschrift 1160, 27-12-1881
  Het Belgische kantoren Ensival en Heusy liggen binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift 1170, 22-03-1882
  In de staat der bedragen, bij abonnement voor het jaar 1882 aan de directeuren der postkantoren toegekend is voor het postkantoor Maastricht een schadeloosstelling van f 30 opgenomen aan de brievengaarder te Valkenburg.
  Voorschrift 1172, 26-04-1882
  Het Belgische kantoor Neer-Oeteren ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.

  Vestiging van een postkantoor te Valkenburg met ingang van 16 mei 1882 bij Koninklijk Besluit van 13 maart 1882 (Staatsblad 42). Het vernietigingsstempel van het kantoor Valkenburg draagt het nommer 218. Er wordt ook een rijkstelegraafkantoor gevestigd waardoor er ook een openstelling is voor de dienst van de telegrafische postwissels.
  Voorschrift 1178, 12-06-1882
  Het Belgische kantoor Chaineux ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Het Duitse kantoor Kettenis ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift 1187, 28-10-1882
  Het Belgische kantoor Welkenraedt ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift 1202, 21-03-1883
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1883.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 18
 • Verlichting der dienstlokalen: f 9
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 30
 • Lak: f 10
 • Touw: f 8
 • Pak- en schrijfpapier: f 17
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 13
 • Justeerloon: f -
 • Onderhoud en herstelling van kantoormeubelen: f 10
 • Onderhoud en herstelling van postbussen en losse trommels: f 2
 • Onderhoud en herstelling van wapenborden: f 1,50
 • Onderhoud en herstelling van stempels: f 0,50
 • Verandering van uurbordjes: f 1
 • Verdere onderwerpen van uitgaaf: f 46 (schadeloosstelling aan de brievengaarders te Gulpen ad f 26 en te Wijlré ad f 20).

 • Voor het kantoor te Maastricht is een schadeloosstelling opgenomen van f 18,75 aan de brievengaarder te Valkenburg voor de periode van 16 mei tot 31 december 1882.
  Voorschrift 1209, 16-06-1883
  Het Duitse kantoor Eschweileraue ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift 1235, 25-03-1884
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1884.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 21
 • Verlichting der dienstlokalen: f 12
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 30
 • Lak: f 5
 • Touw: f 6
 • Pak- en schrijfpapier: f 15
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 14
 • Justeerloon: f -
 • Onderhoud en herstelling van kantoormeubelen: f 12
 • Onderhoud en herstelling van postbussen en losse trommels: f 2
 • Onderhoud en herstelling van wapenborden: f 1,50
 • Onderhoud en herstelling van stempels: f 0,50
 • Verandering van uurbordjes: f 1
 • Verdere onderwerpen van uitgaaf: f 346 (schadeloosstelling aan de brievengaarders te Gulpen ad f 26 en te Wijlré ad f 20, f 300 voor kosten persoonlijke hulp (beschikking 02-08-1883 No. 40)).

 • Voorschrift 1240, 20-05-1884
  Het Duitse kantoren Eilendorf, Forst en Prummern liggen binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift 1253, 25-11-1884
  Vanaf 01-12-1884 vindt de uitwisseling van pakketten met Duitsland ook plaats via de lijn Maastricht-Aken (inklaring door het kantoor Maastricht).
  Voorschrift 1261, 18-04-1885
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1885.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 21
 • Verlichting der dienstlokalen: f 12
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 30
 • Lak: f 6
 • Touw: f 5
 • Pak- en schrijfpapier: f 13
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 16
 • Justeerloon: f -
 • Onderhoud en herstelling van kantoormeubelen: f 10
 • Onderhoud en herstelling van postbussen en losse trommels: f 2
 • Onderhoud en herstelling van wapenborden: f 1,50
 • Onderhoud en herstelling van stempels: f 0,50
 • Verandering van uurbordjes: f 1
 • Verdere onderwerpen van uitgaaf: f 360 (schadeloosstelling aan de brievengaarders te Gulpen ad f 40 en te Wijlré ad f 20, f 300 voor kosten persoonlijke hulp (beschikking 02-08-1883 No. 40)).

 • Voorschrift 1264, 08-06-1885
  Het Duitse kantoor Brand ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.

  De verplichting van Art. 2 van voorschrift 1113 om bij ontoereikendheid van de gewone middelen van vervoer van het Bestuur der Posterijen, de pakketten, 's Rijksdienst betreffende, kosteloos te vervoeren, berust alleen nog op de Nederlandse Rhijnspoorweg Maatschappij en de Aken-Maastrichtsche Spoorweg Maatschappij
  Voorschrift No. 5 1886, 08-03-1886
  Vaststelling van het abonnement der Rijkstelegraaf wegens bureel- en lokaalbehoeften voor 1886.
 • kwartaal 1: f 22
 • kwartaal 2: f 12
 • kwartaal 3: f 11
 • kwartaal 4: f 22

  Voorschrift No. 7 1886, 13-03-1886
  Tabel A, regelende de overseining van het militietelegram, wordt gewijzigd of aangevuld als volgt.
 • I Amsterdam, II 's-Hertogenbosch, III Valkenburg, IV Houthem (bijvoegen)
  Voorschrift No. 10 1886, 01-04-1886
  Het Duitse kantoor Würselen ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift No. 11 1886, 31-03-1886
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1886.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 21
 • Verlichting der dienstlokalen: f 12
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 30
 • Lak: f 6
 • Touw: f 5
 • Pak- en schrijfpapier: f 14
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 20
 • Justeerloon: f -
 • Onderhoud en herstelling van kantoormeubelen: f 8
 • Onderhoud en herstelling van postbussen en losse trommels: f 1,50
 • Onderhoud en herstelling van wapenborden: f 1
 • Onderhoud en herstelling van stempels: f 0,50
 • Verandering van uurbordjes: f 1
 • Verdere onderwerpen van uitgaaf: f 360 (schadeloosstelling aan de brievengaarders te Gulpen ad f 40 en te Wijlré ad f 20, f 300 voor kosten persoonlijke hulp (beschikking 02-08-1883 No. 40)).

 • Voorschrift No. 13 1886, 14-05-1886
  Het Belgische kantoor Othée ligt binnen een afstand van 30 km van Valkenburg.
  Voorschrift No. 14 1886, 15-06-1886
  De diensturen van het telegraafkantoor te Valkenburg blijven op werkdagen onveranderd op zon- en feestdagen zijn de diensturen 8-9, 1-2, 5-6.
  Voorschrift No. 4 1887, 13-01-1887
  De aanvraag voor gedrukte stukken voor het kantoor Valkenburg dient 3-maandelijks te gebeuren (maart-juni-september-december)
  Voorschrift No. 13 1887, 29-03-1887
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1887.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 35
 • Verlichting der dienstlokalen: f 20
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 68
 • Lak: f 5
 • Touw: f 5
 • Pakpapier: f 8
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 33

  Voorschrift No. 8 1888, 31-03-1888
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1888.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 34
 • Verlichting der dienstlokalen: f 18
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 68
 • Lak: f 4
 • Touw: f 4
 • Pakpapier: f 6
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 28

  Voorschrift No. 8 1889, 08-04-1889
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1889.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 34
 • Verlichting der dienstlokalen: f 24
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 68
 • Lak: f 5
 • Touw: f 3
 • Pakpapier: f 5
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 17

  Voorschrift No. 28 1889, 24-12-1889
  Voor het jaar 1890 is het kantoor Valkenburg ingedeeld als kantoor van de vijfde klasse (was zesde klasse in 1889).
  Voorschrift No. 8 1890, 19-04-1890
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1890.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 36
 • Verlichting der dienstlokalen: f 21
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 68
 • Lak: f 5
 • Touw: f 3
 • Pakpapier: f 6
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 17

  Voorschrift No. 29 1890, 29-12-1890
  De diensturen van het telegraafkantoor te Valkenburg blijven op werkdagen (1/6 - 15/9) en op zon- en feestdagen onveranderd. In de periode 16/9 - 31/5 zijn de diensturen op werkdagen 8-12, 2½-7.
  Voorschrift No. 12 1891, 29-03-1891
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1891.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 40
 • Verlichting der dienstlokalen: f 22
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 68
 • Lak: f 5
 • Touw: f 3
 • Pakpapier: f 7
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 21

  Voorschrift No. 18 1891, 24-06-1891
  Art. 2 van voorschrift 1113 berust alleen nog op de Aken-Maastrichtsche Spoorweg Maatschappij.
  Voorschrift No. 24 1891, 31-07-1891
  Voor het jaar 1892 is het kantoor Valkenburg ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Voorschrift No. 29 1891, 05-10-1891
  De diensturen van het telegraafkantoor te Valkenburg zijn nu in de periode 16/9 - 31/5 8-12 en 3-7 (alle dagen).
  Voorschrift No. 8 1892, 24-03-1892
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1892.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 42
 • Verlichting der dienstlokalen: f 24
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 68
 • Lak: f 6
 • Touw: f 4
 • Pakpapier: f 6
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 26

  Voorschrift No. 23 1892, 30-07-1892
  Vanaf 01-07-1892 is het kantoor Valkenburg ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Voorschrift No. 45 1892, 30-12-1892
  Vaststelling bedragen wegens tijdelijk en hulpbestelloon voor 1893. Het loon per telegram bedraagt f 25,-
  Voorschrift No. 4 1893, 20-01-1893
  Overseining militietelegram: I Rotterdam, II Valkenburg, III Gulpen, Houthem, Vaals
  Voorschrift No. 11 1893, 08-04-1893
  Vaststelling van het abonnement wegens kantoorbehoeften voor 1893.
 • Verwarming der dienstlokalen: f 42
 • Verlichting der dienstlokalen: f 22
 • Schoonhouden der dienstlokalen: f 68
 • Lak: f 7
 • Touw: f 5
 • Pakpapier: f 6
 • Druk-, bind en plakwerk, inkt, pennen, potlooden en verdere kantoorbehoeften: f 26

  Voorschrift No. 21 1893, 24-07-1893
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Voorschrift No. 32 1893, 17-10-1893
  Wijziging dradenkaart: "Van Heerle over Valkenburg tot Maastricht een onbenoemde draad bij te teekenen, die de circelvlakken van Heerle en Maastricht WEL, maar het circelvlak van Valkenburg NIET raakt".
  Voorschrift No. 2 1894, 05-01-1894
  Vaststelling der bedragen wegens tijdelijk- en hulpbestelloon en loon per telegram voor 1894. Het hulpbestelloon bedraagt f 155,40
  Dienstorder 02-04-1894
  In verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt de draad Hrl te Maastricht gesplitst. Het kantoor Maastricht schakelt als eindkantoor voor draadsecties Hrl10 en Hrl11 en neemt van de kantoren Valkenburg en Heerlen over.
  Voorschrift No. 17 1894, 21-07-1894
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Voorschrift No. 12 1895, 15-07-1895
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Voorschrift No. 19 1895, 27-12-1895
  Vaststelling der bedragen wegens hulpbestelloon en loon per telegram voor 1896. Het hulpbestelloon bedraagt f 153,30
  Dienstorder 14-05-1896
  In verband met de zomerdienst worden de tijden aangepast voor trein C. Vertrek Maastricht 4.40 av.; vertrek Valkenburg 5.5 av.; aankomst Aken 6.8 av.
  Voorschrift No. 16 1896, 04-07-1896
  Overseining naar kantoren belast met aflevering van het militietelegram en met het aanplakken van 'berichten' nopens de oproeping van de militie met spoed: I Rotterdam, II Valkenburg, III Gulpen, Vaals
  Voorschrift No. 19 1896, 14-07-1896
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Voorschrift No. 4 1897, 24-02-1897
  Het kantoor Valkenburg valt onder de inspectie Venloo.
  Dienstorder 14-05-1897
  Trein C Maastricht-Aken vertrekt 16.40 uur te Maastricht, via Meersen, Valkenburg en Wilree en komt 18.08 uur te Aken aan.
  Dienstorder 15-05-1897
  In verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 juni wordt de draad Hrl te Maastricht gesplitst. Het kantoor Maastricht schakelt als eindkantoor voor draadsecties Hrl10 en Hrl11 en neemt van de kantoren Valkenburg en Heerlen over.
  Voorschrift No. 17 1897, 09-06-1897
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Voorschrift No. 7 1898, 28-04-1898
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Dienstorder 30-06-1898
  Overname van het op Nederlands gebied gelegen gedeelte van de lijn Maastricht-Aken van de Grooten Belgische Centraalspoorweg door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

  Verplaatst per 16 juli de brievengaarder J. Vreeken van Valkenburg naar Westzaan.
  Voorschrift No. 11 1898, 05-07-1898
  Wijzigingen in rangschikking van de kantoren, het kantoor Valkenburg blijft ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Dienstorder 29-07-1898
  Aanvullingen en wijzigingen van de lijst der gemeenten enz.,
 • Houthem Lb. Valkenburg
  Dienstorder 12-09-1898
  Benoemd per 1 september tot brievengaarder te Valkenburg D.J. Weeber in plaats van D.H. Klein, wiens benoeming is ingetrokken.
  Voorschrift No. 19 1898, 30-12-1898
  Vaststelling der bedragen wegens hulpbestelloon en loon per telegram voor 1899. Het loon per telegram bedraagt f 10,-
  Dienstorder 27-01-1899
  Bij het nieuwsblad "De gezellige huisvriend, Valkenburg's Nieuws- en Advertentieblad", en de wekelijksche feuilleton-uitgave onder denzelfden titel of als "bijblad" van dat blad, uitgegeven door Jos. Crolla-Falise te Valkenburg (L.), worden, niettegestaande de aandacht van den uitgever op het ongeoorloofde daarvan reeds herhaaldelijk is gevestigd, nu en dan, of bij alle of bij enkele exemplaren, bewijzen gevoegd van deelgerechtigheid in eene loterij, of daarin volgnommers afgedrukt, verschillend voor elk exemplaar, als bedoeld bij no. 38 der Dienstorders van 1897. Bij alle exemplaren van een der onlangs verschenen nommers was mede een kalender gevoegd.
  De aandacht van de ambtenaren wordt derhalve op bovenbedoelde uitgaven gevestigd, met opdracht om de exemplaren daarvan steeds met de meest mogelijke nauwkeurigheid te onderzoeken en, indien pogingen tot portontduiking mocht blijken, ze, al naar bevind van zaken, aan den afzender terug te zenden of met port te belasten.
  Voorschrift No. 6 1899, 22-02-1899
  Het postkantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse, het telegramkantoor is ingedeeld in de zesde klasse.
  Dienstorder 04-03-1899
  Vacante directie: Post- en telegraafkantoor Valkenburg. Jaarwedde f 1900 en vrije woning. Pensioengrondslag f 2200 . Borgtocht f 5369 (reëel). Ofschoon aan de ambtenaren van beide dienstvakken vrijheid wordt gelaten om zich aan te melden, hebben toch, ingevolge de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 21 maart 1894, no. 17, de telegraafambtenaren voor deze directie voorrang.

  Overleden op 22 februari. De directeur van het post- en telegraafkantoor te Valkenburg, J.A. van Sonderen.
  Dienstorder 29-04-1899
  Benoemd per 1 juli tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Valkenburg, J.P. Schoonhoven, thans in gelijke betrekking te Uithuizen.
  Voorschrift No. 1 1900, 04-01-1900
  Vaststelling der bedragen wegens hulpbestelloon en loon per telegram voor 1900. Het loon per telegram bedraagt f 40,-
  Voorschrift No. 8 1900, 05-03-1900
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Voorschrift No. 1 1901, 03-01-1901
  Vaststelling der bedragen wegens hulpbestelloon en loon per telegram voor 1901. Het loon per telegram bedraagt f 45,-
  Voorschrift No. 4 1901, 28-02-1901
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Voorschrift No. 14 1901, 18-05-1901
  Overseining militietelegram: I Rotterdam, II Valkenburg, III Gulpen, Vaals
  Dienstorder 25-05-1901
  Lijst der kantoren wijzigen: Valkenburg (Limburg) (P.) in Valkenberg (Limburg) (P.) en Valkenburg (Limburg) (Staatsspoorweg) in Valkenberg (Limburg) (Staatsspoorweg). Wijziging dradenkaart: Valkenburg in Valkenberg
  Dienstorder 31-05-1901
  Op 3 juni aanstaande zal te Beek (Limburg) een Rijkstelefoonkantoor in verbinding met Valkenberg voor algemeen verkeer worden opengesteld.
  Dienstorder 15-08-1901
  Gedurende de van 15 tot 24 september aanstaande tehouden legeroefeningen in Zuid-Limburg zullen in die streek militaire telegraafkantoren worden ingericht. In verband hiermede wordt bepaald dat 1) telegrammen gericht aan personen behoorende tot staven of troepen buiten de gemeente Valkenberg verblijfhoudende, uitsluitend door tusschenkomst van het Rijkspostkantoor Valkenberg en van het daar ter plaatse gestationeerd militair kantoor naar hunne bestelling zal worden overgebracht.
  Dienstorder 06-09-1901
  In verband met de militaire manoevres in Zuid-Limburg zal het Post- en Telegraaf kantoor te Valkenberg (Limburg) van 16 tot en met ultimo september aanstaande op werkdagen van 7½ ure voor- tot 8½ ure namiddags opensteld blijven.
  Voorschrift No. 1 1902, 06-01-1902
  Vaststelling der bedragen wegens hulpbestelloon en loon per telegram voor 1902. Het loon per telegram bedraagt f 85,-
  Voorschrift No. 5 1902, 25-02-1902
  Het kantoor Valkenberg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Dienstorder 24-04-1902
  Lijst de kantoren (per 01-10-1901). Valkenberg (Limburg) (Staatsspoorweg) Feestd. 6¼ voorm. - 10¾ nam. Zond. 7½ - 9½, 12-2 en 6½-7½.
  Dienstorder 01-05-1902
  Ontheven van zijn beheer de directeur van het post- en telegraafkantoor te Valkenberg, J.P. Schoonhoven en hem werkzaamgesteld ten telegraafkantoor te Rotterdam.
  Dienstorder 22-05-1902
  Vacante directie: Post- en telegraafkantoor te Valkenberg. Jaarwedde f 2100 en vrije woning. Pensioengrondslag f 2400, borgtocht f 4402 (reëel). Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 21 maart 1894, no. 17, hebben postambtenaren voor deze directie voorrang. Sollicitaties in te zenden voor 13 juni a.s..
  Dienstorder 19-06-1902
  Aanvullingen en wijzigingen lijst der gemeenten: Broekhem - Lb. - Valkenberg, Strabeek - Lb. - Valkenberg.
  Dienstorder 10-07-1902
  Benoemd per 1 augustus tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Valkenberg, T. Jager, thans in gelijke betrekking te Waalwijk.
  Dienstorder 14-08-1902
  Op 19 augustus zal te Meerssen een rijkstelephoonkantoor in verbinding met Valkenberg voor het algemeen verkeer worden opgesteld.
  Dienstorder 11-09-1902
  Herhaaldelijk wordt geklaagd over onjuiste verzending van brieven en andere stukken voor gelijknamige of nagenoeg gelijknamige plaatsen, laatselijk over het verzenden van stukken voor Valkenburg in Zuid-Holland naar Valkenberg in Limburg, niet tegenstaande dat op de adressen de plaats van bestemming nader was aangeduid door bijvoeging van 'Zuid-Holland' of 'bij Leiden'. De ambtenaren wordt daarom meerdere oplettendheid bij de verzending van stukken voor zoodanige plaatsen ernstig aanbevolen.
  Dienstorder 18-09-1902
  Lijst de kantoren (per 01-10-1902). Valkenberg (Limburg) (Staatsspoorweg) 7½ - 9½, 12 - 2.
  Dienstorder 13-11-1902
  Verplaatst per 16 november, de klerk der posterijen en telegraphie 2e klasse, H.W.E. van Sonderen, van Kerkrade naar Valkenberg.

  Telegraphie: er is tussen Maastricht en Valkenberg een draad bijgespannen (de wijze van oproepen tussen de kantoren wordt beschreven).
  Dienstorder 20-11-1902
  Lijst de kantoren. Valkenberg Limburg [P]
  1 juni - 15 sept, 7½ voorm. - 8½ nam.
  16 sept. - 31 mei, 7½ - 1½, 2½ - 6½
  Dienstorder 27-11-1902
  Wijziging dradenkaart
  Dienstorder 15-01-1903
  De reserve draad tusschen Heerle en Valkenberg wordt onder de benaming Rol. 1 in gebruik genomen ten behoeve van de concentratie der kantoren Kerkrade en Rolduc via Valkenberg op Maastricht.
  Voorschrift No. 4 1903, 03-03-1903
  Het kantoor Valkenberg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Dienstorder 22-05-1903
  Aanvulling lijst: Aalbeek - Lb. - Valkenberg.
  Dienstorder 03-09-1903
  Op 1 september 1903 wordt te Valkenberg (Limburg) een intercommunaal rijkstelephoonbureel voor het algemeen verkeer geopend. Hiertoe wordt de geleiding 758, Maastricht - Valkenburg in gebruik genomen.
  Diensturen op werkdagen:
 • Van 1 juni - 15 sept. van 7.30 voorm. tot 8.30 nam. (Greenwichtijd)
 • Van 16 sept. - 31 mei van 7.30 voorm. tot 1.30 nam. en van 2.30 nam. tot 6.30 nam.
  Op zon- en feestdagen geen dienst.
  Dienstorder 17-09-1903
  Met ingang van 1 october 1903 wordt het rijkstelephoonbureel te Valkenberg toegelaten tot het verkeer met de Duitsche plaatsen welke voor de gemeenschap over de grensverbindingen Maastricht-Aken en Roermond-M.Gladbach zijn aangewezen (zie dienstorders 120T, 252T en 353T van 1902). De prijs voor een enkelvoudig gesprek bedraagt f 1,20, met uitzondering, nochtans in het verkeer van Valkenberg met Aken, Ameln (Kr. Jülich), Amern, St. Georg, Düren, Erkelenz, Eschweiler, Eupen, Geilenkirchen, Herzogenrath, Jülich, Kreuzau, Langerwehe, Linnich, Malmedy, Momtjoie, Nideggen, Olzenrath, Rheindahlen, Stolberg en Wegberg, waarop het grenstarief van f 0,60 per enkelvoudig gesprek van toepassing is.
  Dienstorder 29-09-1903
  Wijziging van de postdienst van de treinen: Trein IV Aken-Maastricht zal over de afstand Simpelveld-Maastricht 2 minuten vroeger lopen.
  Dienstorder 01-10-1903
  Met ingang van 1 october 1903 wordt het rijkstelephoonbureel te Valkenberg toegelaten tot het verkeer met de Belgische plaatsen welke voor de gemeenschap over de grensverbindingen Maastricht-Luik zijn aangewezen. De prijs voor een enkelvoudig gesprek bedraagt f 1,45, met uitzondering van Amay, Andenne, Engis,Esneux, Fexhe, Hoei, Luik, Modave, Ouffet, Spa, Sprimont, Trooz, Verviers en Visé waarop het grenstarief van f 0,60 per enkelvoudig gesprek van toepassing is.
  Voorschrift No. 6 1904
  Het kantoor Valkenberg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Dienstorder 21-04-1904
  Wijziging van de zomerdienst van de postdienst van de treinen: Geen gebruik voor postvervoer zal worden gemaakt van de trein 433 Maastricht-Aken.
  Dienstorder 07-07-1904
  Het Belgische kantoor Stavelot is opgenomen in het telefoonverkeer met de Nederlandse plaatsen welke tot de gemeenschap met Verviers zijn toegelaten. Grenstarief van f 0,60 met Valkenberg.
  Dienstorder 08-09-1904
  Het Belgische kantoor Vielsalm is opgenomen in het telefoonverkeer met de Nederlandse plaatsen zijn toegelaten. Grenstarief van f 0,60 met Valkenberg.
  Dienstorder 22-09-1904
  Lijst de kantoren (ingaande 01-10-1904). Valkenberg (Limburg) (Sse.).
 • Zond.: 7½-9½. 12-2. 6½-7½
 • Feest.: 7½-11½. 12½-2½. 6½-7½
  Voorschrift No. 7 1905, 20-02-1905
  Het postkantoor Valkenberg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse, het telegraafkantoor is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Dienstorder 02-03-1905
  De Limburgsche gemeente "Valkenberg" zal voortaan in alle stukken worden geschreven "Valkenburg".
  Dienstorder 09-03-1905
  In verband met de gewijzigde naam van de Limburgsche gemeente Valkenburg is er nog meer dan tot dusverre op te letten, dat correspondentie van de aanwijzing "nabij Leiden" of "Z.H" niet verkeerd wordt verzonden.
  Dienstorder 17-08-1905
  Beschrijving van telegraafdienst in verband met de geplande manoevres.
  Dienstorder 30-08-1905
  Ten behoeve van de troepen, die van 6 tot en met 14 september e.k. in Zuid-Limburg zullen manoeuvreeren, wordt een bijzondere postdienst ingericht, welke, evenals het vorig jaar is geschied. in samenwerking met den bestaanden dienst van de postkantoren en de hulpkantoren in die streek, zal worden uitgevoerd door een Veldpostkantoor. Het veldpostkantoor zal achtereenvolgens te Valkenburg (L) en te Maastricht gevestigd zijn. De dienst zal worden verricht in de lokalen van die kantoren. In verband hiermede zijn de voor de troepen bestemde brieven en andere stukken tot en met de treinen A en I Aken-Maastricht van 12 september naar Valkenburg en verder naar Maastricht te verzenden.
  Dienstorder 12-10-1905
  Opening van hulptelefoonkantoor te Meerssen op Valkenburg.
  Dienstorder 08-12-1905
  Opening van hulptelefoonkantoor te Beek op Valkenburg.
  Dienstorder 15-02-1906
  Wijzing aanduiding posttreinen, spoorwegkantoor 4
  Maastricht - Aken: A' -> B, B -> C, C -> D, D -> E
  Voorschrift No. 5 1906, 21-02-1906
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Dienstorder 09-03-1906
  Verplaatst per 1 maart, J.H.M. Heijnen naar Valkenburg
  Dienstorder 13-09-1906
  Met ingang van 18 september 1906 wordt te Amstenrade een op Valkenburg (L) aangesloten hulptelefoonkantoor voor het algemene verkeer opengesteld.
  Dienstorder 09-03-1906
  Verplaatst J.H.M. Heijnen van Valkenburg naar Zaltbommel
  Dienstorder 02-11-1906
  Aansluiting van het Belgische Roclenge-sur-Geer op het telefoonverkeer met plaatsen in Nederland die tot de telefoongemeenschap met Amay zijn toegelaten. Grenstarief (ad. f 0,60) met Valkenburg.
  Voorschrift No. 4 1907, 06-03-1907
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Dienstorder 30-05-1907
  Openingstijden telefoonbureel op de Zondag 7½-8½. 12½-1½ nam.
  Dienstorder 18-07-1907
  Het is gebleken dat nog steeds correspondentie bestemd voor Valkenburg (Zuid-Holland), ten onrechte naar Valkenburg (Limburg) wordt gezonden, niettegenstaande de naam van de provincie duidelijk aan de adressen van de stukken was toegevoegd. Onder verwijzing naar het bepaalde bij de dienstorders No. 273 van 1904 en no. 90 van 1905 wordt het personeel andermaal aangeschreven, om op de correspondentie voor Valkenburg nauwkeurig te letten.
  Dienstorder 15-08-1907
  Lijst der kantoren: Valkenburg Limburg te vervangen door Valkenburg bij Maastricht
  Dienstorder 12-09-1907
  Lijst der kantoren Valkenburg
  1 juni - 15 sept. 7½ voorm - 8½ nam.
  16 sept - 31 mei, 7½ - 3, 4½ - 7 nam.
  Dienstorder 30-05-1907
  Lijst de kantoren per 01-10-1907, Valkenburg 7½-8½. 12 - 2.
  Dienstorder 25-10-1907
  Met ingang van 11 november 1906 wordt te Ulestraten een op Valkenburg (L) aangesloten hulptelefoonkantoor voor het algemene verkeer opengesteld.
  Dienstorder 21-11-1907
  Verplaatst naar Valkenburg, klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse C.L. van Pesch.
  Voorschrift No. 12 1908, 20-03-1908
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Voorschrift No. 16 1908, 27-04-1908
  Met ingang van 1 mei is het tarief voor lokale telegrammen van toepassing voor het verkeer tussen Valkenburg en Houthem St. Gerlach.
  Dienstorder 24-09-1908
  Verplaatst van Valkenburg naar Helmond, klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse C.L. van Pesch.
  Dienstorder 30-10-1908
  Met ingang van 3 november 1908 wordt te Simpelveld een op Valkenburg bij Maastricht aangesloten hulptelefoonkantoor voor het algemene verkeer opengesteld.
  Dienstorder 05-11-1908
  Verplaatst van Amsterdam naar Valkenburg, de adspirant klerk der posterijen en telegrafie M.C.J. Lucas.
  Dienstorder 03-12-1908
  Benoemd per 16 december 1908 op verzoek tot hoofdcommissies der posterijen de directeur van het post- en telegraafkantoor te Valkenberg, W. van der Linden, onder eervolle ontheffing van het beheer van dat kantoor.
  Dienstorder 18-02-1909
  Verplaatst van Valkenburg naar Leiden per 16 februari, de hoofdcommissies der posterijen W. van der Linden.
  Dienstorder 04-03-1909
  Verplaatst van Valkenburg naar Roermond, de adspirant klerk der posterijen en telegrafie M.C.J. Lucas.
  Dienstorder 11-03-1909
  Verplaatst van Amsterdam (telegraafkantoor) naar Valkenburg, klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse A. Lemkes.
  Voorschrift No. 10 1909, 13-03-1909
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Mededeling 24-04-1909
  Telefoongesprekken tegen het grenstarief met Duitse en Belgische plaatsen.

  Duitse plaatsen: Aken, Alsdorf, Ameln, Amern-St. Georg, Cornelimünster, Düren, Erkelenz, Eschweiler, Eupen, Geilenkirchen, Hünshoven, Heinsberg, Herbesthal, Hergenrath, Herzogenrath, Jülich, Kreuzau, Langerwehe, Linnich, Malmedy, Montjoie, Nideggen, Otzenrath, Rheindahlen, Stolberg, Wassenberg, Wegberg, Würselen.

  Belgische plaatsen: Amay, Andenne, Barivaux, Dolhain, Engis, Esneux, Fexhe, Hoei, Herve, Laroche, Luik, Marche, Modave, Ouffet, Roclenge-sur-Geer, Seraing, Soheit-Tinlot, Spa, Sprimont, Stavelot, Theux, Tongeren, Trooz, Verviers, Vielsalm, Visé, Wandre.
  Mededeling 17-06-1909
  Met ingang van 22 juni 1909 wordt te Gulpen een op Valkenburg aangesloten hulptelefoonkantoor voor het algemene verkeer opengesteld.
  Dienstorder 02-07-1909
  Vacante Directie: Post- en telegraafkantoor te Valkenburg. Jaarwedde f 2000 en vrije woning. Pensioengrondslag f 2300. Borgtocht f 9114 (reëel)
  Dienstorder 20-08-1909
  Benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Valkenberg, J.L. Pitlo, thans in gelijke betrekking te Geldermalsen.
  Mededeling 02-09-1909
  Met ingang van 8 september 1909 wordt te Wijlre een op Valkenburg aangesloten hulptelefoonkantoor voor het algemene verkeer opengesteld.
  Dienstorder 24-09-1909
  Benoemd tot klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse te Valkenburg, de telefonist J.E.M. Roelofswaard.
  Dienstorder 30-09-1909
  Verplaatst van Valkenburg naar Amsterdam (telegraafkantoor), klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse, A. Lemkes.
  Dienstorder 14-10-1909
  Ingetrokken op verzoek, de benoeming tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Valkenburg, J.L. Pitlo.
  Dienstorder 26-11-1909
  Benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Valkenburg, E.A.R. Stockx, thans in gelijke betrekking te 's Gravenzande.
  Voorschrift No. 50 1909, 30-11-1909
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Voorschrift No. 11 1910, 24-03-1910
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse.
  Dienstorder 12-05-1910
  Verplaatst van Simpelveld naar Valkenburg, klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse C.L. van Pesch.
  Dienstorder 24-06-1910
  Verplaatst van Venray naar Valkenburg, de commies-titulair der posterijen en telegrafie G.A.M. Rutten.
  Dienstorder 21-09-1910
  Verplaatst van Valkenburg naar Geldrop, klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse C.L. van Pesch.
  Dienstorder 05-10-1910
  Verplaatst van Valkenburg naar Weert, klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse J.E.M. Roelofswaard (o.v.).
  Mededeling 24-11-1910
  Met ingang van 16 december wordt een hulppostkantoor gevestigd te Klimmen waarvoor het postkantoor Valkenburg (Lb.) zal optreden als hoofdkantoor. In verband hiermede wordt een rijwieldienst, tweemaal daags, ingesteld van Klimmen naar Valkenburg v.v. als volgt:

  van Klimmen6.304.5
  te Valkenburg - station74.35
  van Valkenburg - station7.54.40
  te Valkenburg - postkantoor7.104.45
  van Valkenburg - postkantoor7.405.15
  te Klimmen8.105.45

  Op Zon- en feestdagen wordt alleen de eerste dienst uitgevoerd.
  Mededeling 16-02-1911
  Met ingang van 1 maart 1911 wordt een hulppostkantoor gevestigd te Margraten waarvoor het postkantoor Valkenburg (Lb.) zal optreden als hoofdkantoor. Het nieuwe hulppostkantoor wordt doormiddel van een rijwieldienst, tweemaal daags, inverbinding gesteld met de trein I en D Aken-Maastricht aan het station Valkenburg (afstand 35 minuten).
  Voorschrift No. 14 1911, 05-04-1911
  Het postkantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zevende klasse, het telegraafkantoor is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Dienstorder 13-07-1911
  Verplaatst van Hillegom naar Valkenburg, klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse Wijffelman. Per 01-09 is hij verplaatst naar Vaals.
  Mededeling 01-02-1912
  Met ingang van 7 februari 1912 wordt te Schimmert een op Valkenburg bij Maastricht aangesloten hulptelefoonkantoor voor het algemeen verkeer opengesteld.
  Voorschrift No. 9 1912, 23-03-1912
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Mededeling 07-09-1912
  Valkenburg wordt met behoud van het bestaande verkeer opgenomen in het telefoonverkeer met Karlsruhe (Baden) en Pforzheim.
  Dienstorder No. 318 1912, 19-12-1912
  Verplaatst per 16 jan. 1913 de klerk P. 1e kl. J.H. Kohn van Valkenburg naar Neuzen.
  Dienstorder No. 60 1913, 13-03-1913
  Verplaatst per 16 jan. 1913 de commies J.H. Kohn van Valkenburg naar Boxtel onder intrekking zijner verplaatsing naar Neuzen.
  Voorschrift No. 9 1913, 17-03-1913
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Voorschrift No. 10 1913, 22-03-1913
  Het kantoor Valkenburg dient de dradenkaart bij te werken.
  Dienstorder No. 78 1913, 11-04-1913
  Benoemd tot kantoorbediende te Valkenburg, A.H. Grégoire
  Dienstorder No. 234 1913, 02-10-1913
  Eervol ontslagen op verzoek per 20 september de brievengaarder te Klimmen, H.J.A. Schaepkens.
  Dienstorder No. 240 1913, 09-10-1913
  Benoemd tot kantoorbediende te Valkenburg, J.W. Zeijen.
  Dienstorder No. 265 1913, 06-11-1913
  Benoemd tot kantoorbediende te Valkenburg, K.J.H. Hermens.
  Dienstorder No. 3 1914, 15-01-1914
  Benoemd tot brievengaarder te Klimmen, J.H. Jacobs.
  Mededeling 05-03-1914
  Aanvullingen en wijzigingen van de alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • aan te vullen, Groot-Welsden Lb., Valkenburg
 • te wijzigen, Honthem. Lb., Maastricht in Valkenburg
 • te wijzigen, Termaar. Lb., Gulpen in Valkenburg
  Voorschrift No. 10 1914, 18-03-1914
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Mededeling 29-04-1915
  Met ingang van 17 mei 1915 zal van den spoorweg van Heerlen naar Maastricht op werkdagen voor postvervoer gebruik worden gemaakt, als volgt:

  HeenTerug
  No. 664No. 666No. 668No. 665No. 667No. 669No. 671
  7.- m.10.8 m.3.0 a.Heerlen9.3 m.12.11 a.2.35 a.6.20 a.
  7.25 m.10.33 m.3.25 m.Valkenburg8.40 m.11.48 m.2.12 a.5.57 a.
  3.52 a.Maastricht1.44 a.

  De kantoren te Heerlen en Valkenburg zullen met alle treinen, het kantoor te Maastricht met de treinen no's 668 en 669 in verbinding staan. Het beheer van den postdienst langs de lijn zal worden gevoerd door den directeur van het spoorwegpostkantoor no 4 te Arnhem.
  Voorschrift No. 10 1915, 05-05-1915
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse.
  Dienstorder No. 273 1915, 22-07-1915
  Benoemd tot hoofdbrieven- en telegrambesteller te Heerlen, de brieven- en telegrambesteller P.H. Odekerken te Valkenburg.
  Voorschrift No. 21 1915, 28-09-1915
  Vestiging lokaal Rijkstelefoonnet te Valkenburg per 01-10-1915.
  Dienstorder No. 436 1915, 11-11-1915
  Eervol ontslagen op verzoek: de brievengaarder te Houthem-St. Gerlach, P.A. Crolla.
  Dienstorder 236, 20-05-1916
  Het postkantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse. Het telegraafkantoor is ingedeeld in de vijfde klasse.
  Dienstorder 324, 06-07-1916
  Bij de verzending door tusschenkomst van de Duitsche postadministratie is in het Nederlandsch-Belgisch grensverkeer het verlaagd tarief der brieven niet van toepassing (vergelijk Do. 39/1915).
  Dienstorder 385, 29-07-1916
  Met ingang van 1 augustus a.s. wordt het grenstarief voor brieven uit Duitschland voor Nederland met 5 pfennig verhoogd. Tot nader bericht is echter voor ontoereikend gefrankeerde brieven als hier bedoeld hier te lande slechts éénmaal het ontbrekende port te heffen, indien het voor 1 augustus geldende port is verantwoord.
  Dienstorder 431, 28-08-1916
  Valkenburg wordt genoemd als één van de plaatsen waar de pensionprijzen tengevolge van de mobilisatie of wel als gevolg van het vreemdelingenverkeer, belangrijk zijn gestegen.
  Dienstorder No. 523, 04-10-1916
  Benoemd tot brievengaarder te Houthem-St. Gerlach, J.W.G. Curfs.
  Dienstorder No. 556, 20-10-1916
  Met ingang van 16 november 1916 wordt het locaaltarief van toepassing verklaard tusschen:
 • Berg en Terblijt (Lb.) en Valkenburg
 • Berg en Terblijt (Lb.) en Houthem-St. Gerlach
  Dienstorder No. 611, 09-11-1916
  Benoemd tot brievengaarder te Berg en Terblijt (Lb), J.H. Claessens.
  Mededeling 17-02-1916
  Met ingang van 1 maart wordt te Schin op Geulle een hulppostkantoor gevestigd waarvoor het postkantoor Valkenburg (Lb.) zal optreden als hoofdkantoor. Ingesteld wordt een dienst per rijwiel, tweemaal daags, van Schin op Geulle naar Valkenburg (Lb.) als volgt:

  van Schin op Geulle7,-4.20
  te Valkenburg - station7.204.40
  van Valkenburg - station7.254.45
  te Valkenburg - postkantoor7.304.50
  van Valkenburg - postkantoor8.-5.10
  te Schin op Geulle8.205.45

  en zulks in verband met de treinen A. (verz.) en D. (verz.) Maastricht-Simpelveld.
  Op Zon- en feestdagen wordt alleen de eerste dienst uitgevoerd.
  Mededeling 24-02-1916
  Aanvullingen en wijzigingen van de alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Schin op Geulle Lb. Valkenburg in Schin op Geulle Lb. Valkenburg
 • te wijzigen, Termaar. Lb., Gulpen in Valkenburg
  Mededeling 20-10-1916
  Met ingang van 16 november 1916 wordt te Berg en Terblijt (Lb.) een hulppostkantoor gevestigd waarvoor het postkantoor Valkenburg als hoofdkantoor zal optreden. Genoemd hulppostkantoor zal door middel van een dienst per rijwiel, tweemaal daags, in verbinding worden gesteld met het station Valkenburg als volgt:

  van Berg en Terblijt (Lb.)6.554.15
  te Valkenburg - station7.204.40
  van Valkenburg - station7.254.45
  te Valkenburg - postkantoor7.304.50
  van Valkenburg - postkantoor8.-5.20
  te Berg en Terblijt (Lb.)8.356.25

  en zulks in verband met de treinen A. (verz.) en D. (verz.) Maastricht-Simpelveld.
  Op Zon- en feestdagen wordt alleen de eerste dienst uitgevoerd.
  Mededeling 15-02-1917
  Aanvullingen en wijzigingen van de alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • aan te vullen, Terblijt Lb. (Berg en Terblijt) Lb. Valkenburg
 • te wijzigen, (3) Berg en Terblijt Lb. Valkenburg in (2) Berg en Terblijt Lb. Valkenburg
  Mededeling 22-02-1917
  Aanvullingen en wijzigingen van de alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • aan te vullen, Terblijt Lb. (Berg en Terblijt) Lb. Valkenburg
 • te wijzigen, Berg en Terblijt Lb. Valkenburg in Berg en Terblijt Lb. Valkenburg
  Dienstorder 199, 25-04-1917
  Het postkantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse. Het telegraafkantoor is ingedeeld in de vijfde klasse.
  Dienstorder No. 248 1917, 24-05-1917
  Benoemd tot conducteur 2e kl. te Maastricht (spoorwegpostkantoor no. 4), de brieven- en telegrambesteller J.C. Odekerken te Valkenburg.
  Mededeling 03-10-1917
  Lijst der posttreinen; toevoegen op pag. 63, baanvak 77. Simpelveld-Maastricht 1140. Bijschrijven in de open kolom na trein III: in het hoofd treinnummer 1140; tijdstippen als volgt: van Simpelveld 4.43, van Wijlre-Gulpen 4.57, te Schin op Geul de aanwijzing stopt, van Schin op Geul 5.1, van Van Valkenburg 5.8, van Houthem-St. Gerlach 5.14, van Meerssen 5.21, te Maastricht 5.28; trein 1140 wordt alleen op werkdagen gebruikt.
  Mededeling 02-01-1918
  Met ingang van 9 januari 1918 wordt te Berg en Terblijt in verbinding met Valkenburg een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor voor het algemeen verkeer opengesteld.
  Mededeling 16-01-1918
  Met ingang van 16 januari 1918 wordt te Wittem in verbinding met Valkenburg een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor voor het algemeen verkeer opengesteld.
  Dienstorder No. 64 1918, 30-01-1918
  Benoemd de postbode J.H. Koeymans te Margraten.
  Dienstorder No. 142 1918, 06-03-1918
  Het post- en telegraafkantoor Valkenburg valt onder de Inspectie Maastricht.
  Dienstorder 419, 31-07-1918
  Het postkantoor Valkenburg is ingedeeld als kantoor van de zesde klasse. Het telegraafkantoor is ingedeeld in de vijfde klasse.
  Mededeling 31-07-1918
  Aanvullingen en wijzigingen van de alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Schoonbron Lb. Gulpen in Schoonbron Lb. Valkenburg
  Dienstorder No. 150 1919, 05-03-1919
  Benoemd tot kantoorbediende 2e kl. te Valkenburg C.H.A.I. Haanen (o.v.).
  Dienstorder No. 647 1919, 24-09-1919
  Benoemd tot telegrafist 2e kl. te Valkenburg M.A.F. Dieteren
  Dienstorder No. 19 1920, 07-01-1920
  Benoemd tot telegrafist 2e kl. te Valkenburg M.P. Bruls
  Dienstorder No. 358bis 1920, 28-04-1920
  Postheffing brieven in het grensverkeer Duitsland-Nederland. Vermoedelijk per 1 mei zal het briefport uit Duitsland naar Nederland in het grensverkeer 40 pfennig bedragen (voor iedere 20 gram). Dienstorder 379 geeft aan dat de wijziging per 6 mei ingaat.
  Dienstorder No. 548 1920, 30-06-1920
  Benoemd tot kantoorbediende 2e kl. te Valkenburg J.M.E.G. Haringcaspel (o.v.)
  Mededeling 07-07-1920
  Met ingang van 7 juli 1920 wordt te Epen (Lb) in verbinding met Valkenburg een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor voor het algemeen verkeer opengesteld.
  Mededeling 18-08-1920
  Met ingang van 19 augustus 1920 wordt te Vijen in verbinding met Valkenburg een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor voor het algemeen verkeer opengesteld.
  Mededeling 01-09-1920
  Met ingang van 1 september 1920 wordt te Slenaken in verbinding met Valkenburg een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor voor het algemeen verkeer opengesteld.
  Mededeling 09-02-1921
  Met ingang van 9 februari 1921 wordt te Schin op Geulle in verbinding met Valkenburg een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor voor het algemeen verkeer opengesteld.
  Dienstorder No. 471 1921, 15-06-1921
  Benoemd per 9 febr. tot kth. b/d p.t.d. te Schin op Geulle H.K. Siepers
  Dienstorder No. 483 1921, 22-06-1921
  Per 21 juli wordt het in België te heffen port voor het grensverkeer gewijzigd als volgt:
 • brieven 25 centimes (per 20 gram)
 • briefkaarten 25 centimes
  Dienstorder No. 643 1921, 24-08-1921
  Per 1 september wordt het postverkeer met Duitsland langs de lijn Simpelveld-Aken West hervat.
  Mededeling 24-08-1921
  Voor het vervoer der briefmalen langs de lijn Simpelveld - Aken West wordt gebruikt gemaakt van de volgende treien:

  HeenTerug
  No. 853No. 861CNo. 868 IV
  9.-2.5Simpelveld4.40
  --Bochholtz-
  9.62.11Aken-West3.55

  Met trein 853 wordt een depêche vervoerd van Maastricht-Simpelveld A voor Aken I; trein C Maastricht-Aken verzendt brievenmalen aan Aken 5 en Herbesthal-Cöln no. 10 trein 1553.
  Mededeling 12-10-1921
  Wijziging lijst der posttreinen van 26 september. Maastricht-Meerssen 2953: in de eerste kolom opnemen in het hoofd 2953; van Maastricht 5.55 te Meerssen 6.9.
  Dienstorder No. 794 1921, 26-10-1921
  Benoemd per 1 oktober tot kantoorbediende 2e klasse te Valkenburg M.J.H. Reijntjens
  Dienstorder No. 814 1921, 02-11-1921
  Verplaatst per 1 november
 • de kantoorbediende 1e klasse K.J.H. Hermens van Valkenburg (Lb.) naar Hoensbroek (Stm. Emma).
 • de kantoorbediende 2e klasse F.H.J. van Meulenbroek van Heerlen naar Valkenburg (Lb.)
  Dienstorder No. 52 1922, 18-01-1922
  Verplaatst per 16 november de kantoorbediende 2e klasse M.J.H. Reijntjens van Valkenburg naar Hoensbroek (Stm. Emma).
  Mededeling 01-02-1922
  Met ingang van 1 februari 1922 wordt te Hulsberg in verbinding met Valkenburg een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor voor het algemeen verkeer opengesteld.
  Dienstorder No. 226 1922, 22-03-1922
  Benoemd per 1 maart tot kantoorbediende 1e klasse te Valkenburg M.C.A. Dieteren
  Dienstorder No. 325 1922, 01-05-1922
  Per 1 januari 1922 is het post- en telegraafkantoor Valkenburg ingedeeld in de Tweede Klasse (A).
  Dienstorder No. 338 1922, 03-05-1922
  Vacante directies: Post- en Telegraafkantoor te Valkenburg, klasse 2A, minimumjaarwedde f 5000; telegraafambtenaren genieten de voorkeur.
  Benoemd per 1 mei tot directeur te Roermond E.A.R. Stockx, voordien directeur te Valkenburg.
  Dienstorder No. 624 1922, 23-08-1922
  Benoemd per 16 september tot directeur te Valkenburg H.A.M. van Poppel, thans in gelijke betrekking te Voorschoten.
  Mededeling 08-11-1922
  Met ingang van 13 november 1922 wordt te Margraten in verbinding met Valkenburg een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor voor het algemeen verkeer opengesteld.
  Dienstorder No. 284 1923, 11-04-1923
  Omdat het grensverkeer via de spoorwegen tussen Limburg en Duitsland grotendeels is gestaakt, wordt er éénmaal per dag een bodedienst tussen Kerkrade en Herzogenrath ingesteld. Deze is bedoeld voor gewone brieven en aangetekende stukken (m.u.v. waarde brieven) voor het ten oosten van Zuid-Limburg gelegen grensgebied.
  Dienstorder No. 332 1923, 25-04-1923
  Benoemd per 1 februari tot kantoorhouden te Swalmen J.W. Zeijen, voordien kantoorbediende 2e klasse te Valkenburg. In dienstorder 352 wordt de datum gewijzigd in 1 april.
  Mededeling 03-10-1923
  Aanvullingen en wijzigingen van de alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Schulder. Lb. Gulpen in Schulder Lb. Valkenburg
  Dienstorder No. 860 1923, 05-12-1923
  Herhaaldelijk worden stukken naar gelijkluidende plaatsen o.a. Valkenburg (Lb.) - Valkenburg (Z.H.) onjuist verzonden of betaalbaar gesteld.
  Mededeling 24-12-1923
  Nader is bepaald dat het te vestigen hulpkantoor te Simpelveld en het hulpkantoor te Bochholtz met ingang van 1 januari 1924 voor de postdienst zullen ressorteren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Valkenburg.
  Mededeling 09-01-1924
  Aanvullingen en wijzigingen van de alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Bocholtz Lb. Simpelveld in Bocholtz Lb. Valkenburg
 • te wijzigen, Simpelveld Lb. in Simpelveld Lb. Valkenburg
  Mededeling 23-01-1924
  Aanvullingen en wijzigingen van de alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Bocholtzerheide Lb. Simpelveld in Bocholtzerheide Lb. Valkenburg
  Mededeling 02-07-1924
  Met ingang van 30 juni 1924 is te Mechelen (Limburg) een hulptelefoonkantoor gevestigd in in het hulppost- en hulptelegraafkantoor aldaar. Valkenburg treedt op als controle-kantoor.
  Dienstorder No. 516 1924, 20-08-1924
 • Verplaatst per 1 oktober, de kantoorbediende 1e klasse G.J.W. Korff van Helmond naar Valkenburg (L.).
 • Eervol ontslagen op verzoek per 1 oktober, C.H.A.I. Haanen te Valkenburg (L.)
  Dienstorder No. 170 1925, 11-03-1925
 • Eervol ontslagen per 1 mei, G.A.M. Rutten te Valkenburg (L.) op grond van K.B. 3-8-1922 (Stbl no.479)
  Mededeling 13-05-1925
  Met ingang van 5 juni 1925 zal het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wijlre voor den postdienst ressorteren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Valkenburg.
  Mededeling 03-06-1925
  Aanvullingen en wijzigingen van de alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Wijlre Lb. Gulpen in Wijlre Lb. Valkenburg
  Mededeling 08-07-1925
  Aanvullingen en wijzigingen van de alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Eckelrade Lb. Gulpen in Eckelrade Lb. Valkenburg
  Dienstorder No. 460 1925, 05-08-1925
 • Eervol ontslagen op verzoek per 1 augustus, M.C.A. Dieteren te Valkenburg (L.)
  Dienstorder No. 472 1925, 12-08-1925
 • Vacante directies: Post- en Telegraafkantoor te Valkenburg (L.), klasse 2A, minimumjaarwedde f 4608; telegraafambtenaren genieten de voorkeur.
 • Benoemd per 16 augustus tot directeur te Amersfoort, H.A.M. van Poppel, thans in gelijke betrekking te Valkenburg.
  Mededeling 21-10-1925
  Met ingang van een nader te bepalen datum wordt het spoorwegkantoor no 4 te Arnhem opgeheven. De spoorlijn Maastricht-Aken komt dan onder het spoorwegkantoor no 2 te vallen.
  Dienstorder No. 670 1925, 11-11-1925
 • Benoemd per 16 november 1925 tot directeur van het kantoor Valkenburg, M. Uhl.
  Mededeling 16-12-1925
  Met ingang van 16 december wordt het spoorwegkantoor no 4 te Arnhem opgeheven.
  Dienstorder No. 26 1926, 13-01-1926
 • Verplaatst K.J.H. Hermens van Treebeek naar Valkenburg.
  Dienstorder No. 92 1926, 10-02-1926
  Reclame in de wachtkamers: Met de firma J en A.C. van Rossem te Rotterdam is met ingang van 12 februari een nieuwe overeenkomst betreffende reclame in de kantoren ingegaan. De firma heeft voor de periode van één jaar het recht een reclamebiljet voor 'Poorters Toeback' en 'Poorters Thee' te plaatsen. Valkenburg wordt genoemd als één van de plaatsen waar dit voor geldt.
  Dienstorder no. 171 1926, 24-03-1926
  Reclame in poststempels. Aan de gemeentebesturen van Epe en Valkenburg (Lb.) is vergunning verleend tot plaatsen van aankondigingen in de stempels, in gebruik voor het afstempelen van de correspondentie van de postkantoren aldaar. De reclame-inschriften van de stempels luiden resp. "Boschrijke omgeving. Billijke bouwterreinen" en
  a. "Neerlands Zwitserland. Schoon vacantie-oord";
  b. "Grotten. Unterird. Höhlen. Gezonde lucht. Luftkurort. Romeinsche (Rom.) Katakomben".
  Dienstorder No. 526 1926, 22-09-1926
 • Benoemd per 16 september tot tf. 2e kl. te Valkenburg, O.I.C. Terweel (o.v.) voordien lltf. aldaar.
  Dienstorder No. 637 1926, 10-11-1926
 • Benoemd per 1 december tot bslr. b/d p. en t.d. te Schin op Geulle, H.K. Siepers, thans kth. b/d/ p. en t.d. aldaar.
  Mededeling 28-07-1926
  Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Margraten zal met ingang van 1 augustus 1926 voor den postdienst ressorteren onder het postkantoor te Maastricht.
  Mededeling 04-08-1926
  Alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Margraten Lb. Valkenburg in Margraten Lb. Maastricht
  Mededeling 25-08-1926
  Alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Groot Welsden Lb. Valkenburg in Groot-Welsden Lb. Maastricht
 • te wijzigen, Honthem Lb. Valkenburg in Honthem Lb. Maastricht
 • te wijzigen, Rooth (het) Lb. Valkenburg in Rooth (het) Lb. Maastricht
 • te wijzigen, Schulder Lb. Valkenburg in Schulder Lb. Maastricht
 • te wijzigen, Termaar Lb. Valkenburg in Termaar Lb. Maastricht
  Mededeling 03-11-1926
  Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Schin op Geulle wordt met ingang van 1 december 1926 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met telegrambestelling. De treinen A en C Maastricht-Aken zullen aan de spoorweghalte ter plaatste gewone en expresse correspondentie, alsmede binnenlandse gewone en expressepakketten afgeven. Overigens bereiken de stukken enz. voor Schin op Geulle door tussenkomst van het kantoor Valkenburg (L.) bestemming.
  Mededeling 24-11-1926
  Alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Schin op Geulle Lb. Valkenburg in *Schin op Geulle Lb. Valkenburg
  Dienstorder No. 594 1927, 07-09-1927
 • Verplaatst per 1 september tf. 2e kl. O.I.C. Terweel (o.v.) van Valkenburg (L.) naar Heerlen.
  Mededeling 24-05-1927
  Lijst der posttreinen.
 • doorhalen, Aken-Maastricht 1570
  Mededeling 14-12-1927
  Lijst der posttreinen.
 • Tussen Schin op Geul en Voerendaal is een nieuw station opgenomen: Klimmen-Ransdaal
 • doorhalen, Maastricht-Heerlen 669
  Dienstorder No. 489 1928, 25-07-1928
 • Verplaatst per 14 juli de vvm. P.C. Eurlings van Maastricht naar Valkenburg.
  Dienstorder No. 519 1928, 08-08-1928
 • Verplaatst per 1 september de vvm. C.H. Kools van Valkenburg (L.) naar Gulpen.
  Dienstorder No. 576 1928, 05-09-1928
  Tijdens de oefeningen, te houden door de Lichte Brigade van 13 t/m 20 september a.s., wordt - in samnewerking met de bestaande postdienst - een veldpostkantoor opgericht. Dit kantoor zal zijn gevestigd op 13 en 14 september te Sittard, op 15, 16 en 17 september te Valkenburg (Lb) en op 18, 19 en 20 september te Gulpen.
  Aan het publiek is verzocht om op de adressen van de voor die troepen bestemde stukken, behalve de naam van de geadresseerde, te vermelden het Korps en het onderdeel daarvan, waartoe hij behoort, en voorts als plaats van bestemming "op oefening met de Lichte Brigade".

  Mededeling 10-10-1928
  Alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, *Schin op Geulle Lb. Valkenburg in *Schin op Geul Lb. Valkenburg
  Dienstorder No. 143 1929, 13-02-1929
 • Eervol ontslagen wegens huwelijk per 18 januari de tf. 2e kl. M.A.F. Koppers-Dieteren te Valkenburg (L.).
  Dienstorder No. 252 1929, 26-03-1929
 • Het hoofdkantoor Valkenburg (Lb.) is ingedeeld in klasse 2A.
  Dienstorder No. 308 1929, 17-04-1929
 • Benoemd per 1 november 1928 tot adjunct-commies bij den post-, telegraaf- en telefoondienst te Valkenburg (L.), G.J.W. Korff en J.H. Vrancken.
 • Per 1 april tot tf. itl., W.E. de Lenne (o.v.) voordien tf. l.d. te Heerlen. De verplaatsing is opgenomen in Do 343. Een bevordering tot tf. 1e kl. is opgenomen in Do 359.
  Dienstorder No. 626 1929, 21-08-1929
 • Benoemd per 1 november 1928 tot Refendaris 2e klasse der posterijen, telegrafie en telefonie o.a. de directeur van het post- en telegraafkantoor te Valkenburg (L.), M. Uhl.
  Dienstorder No. 726 1929, 09-10-1929
  Herhaaldelijk worden stukken bestemd voor Valkenburg Zuid-Holland ten onrechte verzonden naar Valkenburg Limburg.
  Dienstorder No. 871 1929, 27-11-1929
 • Verplaatst per 1 december de cm. b/d p. t. en t.d. H.E.W. van Sonderen van Valkenburg (L.) naar Heerlen.
  Dienstorder No. 926 1929, 11-12-1929
 • Verplaatst per 16 december de tf. itl.d B.J.G. Terweel (o.v.) van Helmond naar Valkenburg (L.).
  Mededeling 13-02-1929
  Alphabetische lijst van gemeenten, enz.
 • te wijzigen, Bocholtz Lb. Valkenburg in *Bocholtz Lb. Valkenburg
  Dienstorder No. 192 1930, 05-03-1930
 • Geslaagd de acm. bij de p.t.t. dienst J.H. Vrancken te Valkenburg (L.).
  Dienstorder No. 237 1930, 19-03-1930
 • Vacante directie te Valkenburg (Lb.), klasse 2A.
  Dienstorder No. 303 1930, 09-04-1930
 • Verplaatst per 1 mei de tf. 1e kl. W.E. de Lenne (o.v.) van Valkenburg naar Utrecht (ttk.)
  Dienstorder No. 316 1930, 15-04-1930
  Benoemd per 1 mei tot ref. der p.t en t. te Amsterdam (pkt) de ref. 2e kl. der p.t. en t. M. Uhl, dir. v/h p.t. en tkt. te Valkenburg (L.).
  Dienstorder No. 372 1930, 07-05-1930
  Aangewezen per 1 mei als dir. van het p.t. en tkt. te Valkenburg (L.) de ref. 2e kl. der p.t en t., J. ter Horst te Deventer (ttkt).
  Mededeling 25-06-1930
  In het treinenboek wordt een viertal treinen voor de post op werkdagen naar Houthem-St. Gerlach ingevoerd.
  Dienstorder No. 690 1930, 13-08-1930
 • Eervol ontslagen wegens huwelijk per 4 juli de tf. itl.d B.J.G. Eenschoten-Terweel te Valkenburg.
  Dienstorder No. 713 1930, 20-08-1930
  Verplaatst per 9 augustus de mtr. 1e kl. J.A.W. Quekel van Valkenburg (L.) naar Maastricht.
  Dienstorder No. 758 1930, 10-09-1930
  Benoemd per 1 september tot tf. itl.d. te Valkenburg B.E. Wesley (o.v.) voordien lltf.itl.d. ter plaatse.
  Dienstorder No. 765 1930, 17-09-1930
  Verkeerde verzending: Het komt nog herhaaldelijk voor dat correspondentie bestemd voor gelijknamige plaatsen verkeerd wordt verzonden. Per dienstorder werd gedurende de laatste twaalf maanden de aandacht gevestigd op o.a. de juiste verzening van stukken voor Valkenburg Zuid-Holland naar Valkenburg Limburg.
  Mededeling 12-11-1930
  In het treinenboek wordt trein Maastricht-Aken A met een depeche voor Houthem-St. Gerlach opgeheven.
  Mededeling 17-12-1930
  In de lijst der posttreinen worden de tijden voor trein 1772 Simpelveld-Aken aangepast.
  Dienstorder No. 1054 1930, 22-12-1930
  Verplaatst per 13 december de mtr. G.J.A. van Kleef van Heerlen naar Valkenburg.
  Dienstorder No. 95bis 1931, 11-02-1931
  Het kantoor Valkenburg is ingedeeld in klasse 2B.
  Dienstorder No. 239 1931, 31-03-1931
  Benoemd per 1 januari tot ref. der p.t. en t. de refn. 2e kl. der p.t. en t. J. ter Horst te Valkenburg met handhaving van hun aanwijzing als dir. van de p.t. en tkt. ter plaatse.
  Dienstorder No. 294 1931, 22-04-1931
  Verplaatst per 16 april de tf. itl.d. B.E. Wesley (o.v.) van Valkenburg naar Maasticht (ttkt) en Th.J.M.A. Eijssen (o.v.) van Heerlen naar Valkenburg.
  Mededeling 01-07-1931
  Lijst de posttreinen, wijzigingen in aankomst- en vertrektijden in Simpelveld op het traject Maastricht-Aken.
  Dienstorder No. 543 1931, 29-07-1931
  Benoemd per 1 augustus tot tf itl d te Valkenburg (Lb) M.R. Pinckaers (o v) thans lltf itl d ter plaatse.
  Dienstorder No. 619 1931, 26-08-1931
  Eervol ontslagen wegens huwelijk per 30 juli de tf. itl.d Th.J.M.A. van der Linden - Eijssen te Valkenburg.
  Dienstorder No. 227 1932, 30-03-1932
  Overleden 11 maart de vwm P.C. Eurlings te Valkenburg.
  Mededeling 18-05-1932
  Lijst de posttreinen, trein 1763 Simpelveld-Maastricht doorhalen.
  Dienstorder No. 414 1932, 08-06-1932
  Overleden 21 mei de acm b/d pt en td K.J.H. Hermens te Valkenburg.
  Mededeling 06-07-1932
  Treinenboek, opgeheven trein Ak-Mt II voor Simpelveld.
  Mededeling 28-09-1932
  Met ingang van 1 oktober 1932 wordt het hulppost-, -telegraaf- en -telefoonkantoor te Wijlré vervangen dor een post-, telegraaf en telefoonstation. Als hoofdkantoor zal optreden het kantoor Valkenburg.
  Dienstorder No. 749 1932, 26-10-1932
  Verplaatst per 15 oktober de mtr 1e kl G.J.A. van Kleef van Valkenburg naar Maastricht.
  Dienstorder No. 850 1932, 07-12-1932
  Verplaatst per 1 december de ktbn C.H..J. Hopmans van Maastricht naar Valkenburg.
  Dienstorder No. 382 1933, 14-06-1933
  Eervol ontslagen wegens ziekte, 5 augustus de bslr H.L. de Hoen te Berg en Terblijt.
  Dienstorder No. 470 1933, 26-07-1933
  Eervol ontslagen per 15 juli op grond van KB 3/8/1922 Stbl. 479; de bslr J.H. Lemmens te Wijlre.
  Dienstorder No. 210 1934, 04-04-1934
  Benoemd per 24 maart te Valkenburg tot vvm S.W.H. Magnee voordien ao ter plaatse.
  Dienstorder No. 259 1934, 25-04-1934
  Overleden op 9 april de kth J.H. Claessens te Berg en Terblijt.
  Dienstorder No. 494 1934, 15-08-1934
  Het kantoor Valkenburg is per 11 augustus ingedeeld in klasse 2B.
  Dienstorder No. 785 1934, 19-12-1934
  Correspondentie: Herhaaldelijk worden stukken bestemd voor Valkenburg Zuid-Holland ten onrechte verzonden naar Valkenburg Limburg. Met nadruk wordt het personeel verzocht meer nauwlettendheid bij de verzending van de voor deze plaatsen bestemde correspondentie te betrachten.
  Dienstorder No. 236 1935, 10-04-1935
  Verplaatst per 30 maart S.W.H. Magnee van Valkenburg naar Maastricht.
  Dienstorder No. 750 1935, 04-12-1935
  Geslaagd voor het eerste gedeelte van het examen in vakbekwaamheid voor acm b/d PPT-dienst; de ktb C.H.J. Hopmans te Valkenburg (Lb).
  Dienstorder No. 25 1937, 20-01-1937
  Vermist wordt het postbewijs Valkenburg, nr. 728, dd 4-12-1936, groot f 1,50.
  Dienstorder No. 74 1938, 26-01-1938
  Het kantoor Valkenburg is per 20 januari ingedeeld in klasse 2B.
  Dienstorder No. 162 1938, 09-03-1938
 • Eervol ontslagen op verzoek per 1 april de kth J.J.R. van der Broeck te Hulsberg.
 • Ontslagen per 8 maart de kth J.L.H. Teheux te Simpelveld
  Dienstorder No. 448 1938, 20-07-1938
  De spoorlijn Aken - Heerlen - Maastricht valt onder het spoorwegkantoor Eindhoven.
  Dienstorder No. 87 1939, 15-02-1939
  Benoemd tot arb itd per 4 februari te Valkenburg J.H.A. Haenen.
  Dienstorder No. 126 1939, 08-03-1939
  Benoemd tot kth per 16 februari te Simpelveld L.L. Vliex, voordien bslr aldaar.
  Dienstorder No. 327 1939, 14-06-1939
  Geïllustreerde briefkaarten: In de kastelenserie wordt een geïllustreerde briefkaart van kasteel Genhoes (Oud-Valkenburg Lb) uitgebracht.
  Dienstorder No. 460 1939, 29-08-1939
  Verplaatst per 1 september de vvm J.L.J. Dacier van Valkenburg naar Gulpen.
  Dienstorder No. 473 1939, 06-09-1939
  Aangewezen per 1 oktober als dr v/h pttkt te Bergen op Zoom J. ter Horst thans aangewezen als dr v/h pttkt te Valkenburg.
  Dienstorder No. 37 1940, 17-01-1940
 • Vacante directie: Pttkt Valkenburg 4C, P-voorrang. Voor het genot van de ambtswoning zal op de jaarwedde een korting worden toegepast van 12 pct, tenzij de huurwaarde, bepaald naar art 10 van de Wet op de Personele Belasting 1896 minder bedraagt, in welk geval de korting op het bedrag der huurwaarde zal worden gesteld. De ambtswoning te Valkenburg is centrale verwarming aanwezig, voor genot waarvan op de jaarwedde de gebruikelijke korting zal worden toegepast.
 • Verplaatst per 22 december 1939 de tlf itld M.R. Pinckaers ov van Valkenburg naar Venlo.
 • Verplaatst per 1 februari 1940 de ktb C.H.J. Hopmans van Valkenburg naar Eindhoven pkt.
  Dienstorder No. 38 1940, 17-01-1940
  In verband met de concentratie van den itl tfn-dienst is bij M.B van 13 januari 1940, nr 4, Hbs PTT, bepaald, dat, te rekenen van 22 december 1939, het ptkt te Valkenburg wordt gerangschikt in de klasse 4C.
  Dienstorder No. 472 1940, 16-10-1940
  Overleden op 25 september de bslr J.H. Vrancken te Valkenburg (Lb).
  Dienstorder No. 599 1940, 23-12-1940
  Benoemd per 14 december tot bslr P.H.N. Leveau te Berg en Terblijt en J.M.H. Smeets te Wijlre, beide voordien hulp-bslr aldaar.
  Dienstorder No. 5 1941, 08-01-1941
  Benoemd per 14 december tot bslr J.H.A. Haenen te Valkenburg voordien arb-itd ter plaatse.
  Dienstorder No. 15 1941, 15-01-1941
  Benoemd per 28 december tot bslr L. Kleijen te Klimmen voordien jgl ter plaatse.
  Dienstorder No. 36 1941, 05-02-1941
  Benoemd per 1 februar tot bslr J.L.J. Eurlings te Valkenburg (Lb) voordien hulp-bslr ter plaatse.
  Dienstorder No. 97 1941, 12-03-1941
  Het kantoor Valkenburg P en T is per 1 januari ingedeeld in klasse 4C.
  Dienstorder No. 375 1941, 17-09-1941
 • Vacante directie: Ptkt Valkenburg 4C, P-voorrang. Aan dit kantoor is een ambtswoning verbonden, terwijl centrale verwarming aanwezig is. Voor het genot van woning zal op de jaarwedde een korting worden toegepast van 12%, tenzij de huurwaarde, bepaald naar art 10 van de Wet op de Personele Belasting 1896 minder bedraagt, in welk geval de korting op het bedrag der huurwaarde zal worden gesteld. Voor het genot van centrale verwarming zal op de jaarwedde de gebruikelijke korting worden toegepast. V z n wordt verwezen naar her bepaalde in de artt 507 en 508 der VPTT.
  Dienstorder No. 261bis 1943, 09-06-1943
 • Vacante directie: Ptkt Valkenburg 4C, P-voorrang. Aan dit kantoor is een ambtswoning verbonden, terwijl centrale verwarming aanwezig is. Voor het genot van woning zal op de jaarwedde een korting worden toegepast van 12%, tenzij de huurwaarde, bepaald naar art 10 van de Wet op de Personele Belasting 1896 minder bedraagt, in welk geval de korting op het bedrag der huurwaarde zal worden gesteld. Voor het genot van centrale verwarming zal op de jaarwedde de gebruikelijke korting worden toegepast. V z n wordt verwezen naar her bepaalde in de artt 507 en 508 der VPTT.
  Dienstorder THE No. 68 1944, 06-12-1944
  In het kader van de uitvoering Zuiveringsbesluit wordt een besteller te Houthem-St. Gerlach bevolen de functie te staken.
  Dienstorder THE No. 11 1945, 03-01-1945 en Do No. 148 19-09-1945
  Overleden 29 september 1944 acmPTT J.H. Vrancken te Valkenburg.
  Dienstorder THE No. 14 1945, 10-01-1945
  In de lijst autodiensten als dienst XII opnemen:

  XII Maastricht- Heerlen (trein)
  56204562045620556205
  (1)(2)(3)(4)
  10.1812.18Maastricht8.048.04
  10.4412.44Valkenburg7.42-
  11.1313.13Heerlen7.177.34

  (1) alleen zaterdags en daags voor een feestdag
  (2) niet zaterdags en daags voor een feestdag
  (3) niet maansdags en daags na een feestdag
  (4) alleen zaterdags en daags na een feestdag

  Dienstorder No. 214 1945, 31-10-1945
  Eervol ontslagen wegens 65-jarige leeftijd per 1 augustus de bslr J.J.L. Janssen te Hulsberg (zie ook dienstorder 250).
  Dienstorder No. 226 1945, 07-11-1945
  Verplaatst per 13 oktober de bslr H.J. Dreessen van Valkenburg (L) naar Hulsberg.
  Dienstorder No. 250 1945, 14-11-1945
  Eervol ontslagen wegens 65-jarige leeftijd per 1 augustus de bslr J.J.L. Janssen te Valkenburg (zie ook dienstorder 214).
  Dienstorder No. 349 1945, 19-12-1945
  Verplaatst per 15 december de acm b/d pttd J.H.L. Konings van 's Gravenhage pkt naar Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 149 1946, 27-02-1946
  Eervol ontslagen wegens 65-jarige leeftijd per 1 maart de bslr J.H. Aartst te Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 168 1946, 06-03-1946
  Rechtsherstel. Benoemd per 23 september 1944 tot cm b/d pttd J.F. van de Ven aangewezen als dr v/h ptkt te Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 464 1946, 03-07-1946
  Overleden ? december 1944 de ktb F.A. Cobbenhagen te Valkenburg.
  Dienstorder No. 577 1946, 28-08-1946
  Benoemd per 10 augustus tot bslr J.J.H. Eurlings te Valkenburg (L.).
  Dienstorder No. 625 1946, 18-09-1946
  Benoemd per 1 september tot kth J.G. Curfs te Houthem-St. Gerlach.
  Mededeling 18-09-1946
  Op 1 september 1946 is het ppts Wijlre vervangen door een hulp-ptkt met celgesprekkendienst, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het ptkt Valkenburg (Lb).
  Dienstorder No. 647 1946, 25-09-1946
  In het kader van de uitvoering Zuiveringsbesluit is per 18 juni een besteller te Houthem-St. Gerlach ontslagen.
  Dienstorder No. 661 1946, 02-10-1946
  Benoemd per 1 januari tot cm b/d pttd J.L.H. Konings te Valkenburg (L.).
  Dienstorder No. 670 1946, 09-10-1946
 • Benoemd per 1 september tot kth M.E.Th.F. Smeets te Wijlre voordien shd ter plaatse.
 • Verplaatst per 16 september de cm b/d pttd J.L.H. Konings van Valkenburg (L) naar Venlo.
  Dienstorder No. 786 1946, 27-11-1946
  Benoemd per 1 oktober tot hcm b/d pttd de cm b/d pttd J.F. van de Ven te Valkenburg met handhaving van zijn aanwijzing als dr v/h ptkt aldaar.
  Dienstorder No. 36 1947, 15-01-1947
  Bevorderd per 1 januari 1946 tot ktb 1e kl J.M.E.G. Haringcaspel te Valkenburg.
  Dienstorder No. 94 1947, 12-02-1947
  Eervol ontslagen op verzoek per 12 januari de bslr W. Jansen te Valkenburg.
  Dienstorder No. 649 1947, 05-11-1947
  Vacante directies: PTkt Valkenburg 4C, gem.kl. 2, P-voorrang.
  Aan dit kantoor is een ambtswoning verbonden voor het genot waarvan op de jaarwedde een korting worden toegepast van 12%, tenzij de huurwaarde, bepaald naar art 10 van de Wet op de Personele Belasting 1896 minder bedraagt, in welk geval de korting op het bedrag der huurwaarde zal worden gesteld. Indien de korting voor woning minder bedraagt dan de huurwaarde wordt het verschil tussen het bedrag der huurwaarde en het bedrag der korting voor woning bij het loonbasisbedrag van betrokkene geteld voor de berekening van de loonbelasting.
  Voor het kt Valkenburg zal voor het genot van centrale verwarming op de jaarwedde de gebruikelijke korting worden toegepast. V z n wordt verwezen naar her bepaalde in de artt 507 en 508 der VPTT en dos 136/47 en 520/47.

  Eervol ontslagen wegens ziekte per 27 december de bslr M.H. Lemmens te Valkenburg.
  Dienstorder No. 716 1947, 03-12-1947
  Benoemd per 1 februari 1945 tot hcm der ptt de cm b/d pttd J.F. van de Ven te Valkenburg met handhaving van zijn aanwijzing als dr v/h ptkt aldaar, wijz do. 786/1946.
  Dienstorder No. 56 1948, 21-01-1948
  Aangewezen per 1 februari 1948 als dr v/h ptkt te Valkenburg de cm b/d pttd H.J.C. Thijssen te Arnhem ptkt.
  Dienstorder No. 179 1948, 10-03-1948
  Verzending correspondentie voor het Marine-Vliegkamp Valkenburg. Herhaaldelijk komt het voor, dat stukken, bestemd voor het Marine-Vliegkamp Valkenburg, ten onrechte worden verzonden naar Valkenburg (Lb).
  Dienstorder No. 267 1948, 14-04-1948
  Verplaatst per 1 april de kth J.G. Curfs van Houthem-St. Gerlach naar Maastricht ptkt.
  Dienstorder No. 353 1948, 19-05-1948
  Benoemd per 29 mei tot bslr P.J.H. Jacobs te Valkenburg (L) voordien hulp-bslr ter plaatse.
  Dienstorder No. 482 1948, 07-07-1948
  Benoemd per 1 juli tot ktb J.G. Claessens te Valkenburg (L) voordien als zodanig op ao ter plaatse werkzaam.
  Dienstorder No. 43 1949, 19-01-1949
  Het kantoor Valkenburg P+T is te rekenen vanaf 1 januari 1948 ingedeeld in de 5e klasse.
  Dienstorder No. 148 1949, 09-03-1949
  Eervol ontslagen op verzoek per 28 februari de bslr L. Kleijnen te Klimmen.
  Dienstorder No. 148 1949, 09-03-1949
  Benoemd te rekenen vanaf 30 april tot bslr J.J. Bosten te Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 442 1949, 13-07-1949
  Benoemd te rekenen vanaf 30 juli tot bslr M.J.G. Cordeweners te Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 619 1949, 05-10-1949
  Benoemd te rekenen vanaf 1 oktober tot kth 4kl htk M.J.J.M.C Willems te Houthem-St. Gerlach.
  Dienstorder No. 681 1949, 26-10-1949
 • Benoemd te rekenen vanaf 1 juli tot emp 2kl kta J.G. Claessens te Valkenburg (L).
 • Eervol ontslagen op verzoek per 1 december de bslr 1kl H.K. Siepers te Schin op Geul
  Dienstorder No. 656 1950, 06-09-1950
  Benoemd te rekenen vanaf 1 september tot emp 3 kta J. Aarts te Valkenburg.
  Dienstorder No. 779 1950, 01-11-1950
  Verzending correspondentie voor het Marine-Vliegkamp Valkenburg. Gebleken is, dat nog herhaaldelijk correspondentie bestemd voor het Marine-Vliegkamp Valkenburg wordt verzonden naar Valkenburg (Limburg).
  Dienstorder No. 789 1950, 01-11-1951
  Benoemd te rekenen vanaf 1 november tot emp 2 kta J.J.P. Nabben te Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 37 1951, 17-01-1951
  Eervol ontslagen op verzoek per 1 februari de bslr vm J.J. Bosch te Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 132 1951, 21-02-1951
  Overleden op 3 februari de kth 5kl hkt J.H. Jacobs te Klimmen.
  Dienstorder No. 307bis 1951, 25-04-1951
  Klasse (her)indeling hulpkantoren per 1 september 1950
 • Hulsberg, klasse 4.
 • Klimmen, klasse 3.
 • Wijlre, klasse 5.
  Dienstorder No. 443 1951, 20-06-1951
  Benoemd te rekenen vanaf 1 januari tot emp 1 kta J.H.M. Roijmans te Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 633 1951, 22-08-1951
  Benoemd te rekenen vanaf 1 mei tot emp 3 kta J. Smeets te Valkenburg (Lb).
  Dienstorder No. 923 1951, 05-12-1951
  Het kantoor Valkenburg (Lb) P+T is te rekenen vanaf 1 januari 1952 ingedeeld in de 5e klasse.
  Dienstorder No. 956 1951, 12-12-1951
 • Benoemd te rekenen vanaf 1 juli tot emp 3 kta J.H. Colson en J. Stassen te Valkenburg (L).
 • Benoemd te rekenen vanaf 1 september tot emp 2 kta J. Aarts te Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 222 1952, 12-03-1952
  Verplaatst per 1 december 1951 de emp 3 kta J. Smeets van Valkenburg (Lb) naar Gn.
  Dienstorder No. 275 1952, 26-03-1952
  Eervol ontslagen wegens ziekte per 1 april de bslr J.H.A. Haenen te Valkenburg (Lb).
  Dienstorder No. 537 1952, 02-07-1952
  Benoemd per 31 maart 1951 tot bslr 1 J.P.H. Smeets te Valkenburg (Lb).
  Dienstorder No. 623 1952, 30-07-1952
  Benoemd per 1 juli tot emp 2 kta J.H. Colson en J. Stassen te Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 794 1952, 01-10-1952
  Benoemd per 1 september tot bslr H.A. Blezer en M.G. Claessens te Valkenburg (L).
  Dienstorder No. 118 1953, 04-02-1953
  Vacante directie: PT-kantoor Valkenburg 5, gemeente klasse 2. Aan dit kt is een ambtswoning verbonden, welke voorlopig nog niet beschikbaar is. De te benoemen directeur zal er mitsdien rekening mede moeten houden eventueel voor korte of langere tijd in pension te moeten gaan.
  Dienstorder No. 199 1953, 04-03-1953
  Verplaatst per 1 februari de dr kt 5 kl H.J.C. Thijssen van Valkenburg (Lb) naar Laren N.H.
  Dienstorder No. 464 1953, 03-06-1953
 • Verplaatst per 1 mei de emp 2 kta J. Aarts van Valkenburg (Lb) naar Meerssen
 • Benoemd per 1 mei tot emp 2 kta H.G.L. Curvers te Valkenburg (Lb)
  Dienstorder No. 629 1953, 05-08-1953
  Verplaatst per 1 september de dr kt 5 kl D. ten Broeke van Zwartsluis naar Valkenburg (Lb).
  Dienstorder No. 783 1953, 30-09-1953
  Eervol ontslagen wegens ziekte per 1 oktober de hemp kta G.J.W. Korff te Valkenburg (Lb).
  Dienstorder No. 363 1954, 12-05-1954
  Het kantoor Valkenburg (Lb) P+T is te rekenen vanaf 1 januari 1955 ingedeeld in de 5e klasse.
  Dienstorder No. 385 1954, 19-05-1954
  Benoemd per 1 maart tot kth 3e kl hkt M.C.J. Theunissen te Klimmen.
  Dienstorder No. 674 1954, 08-09-1954
  Benoemd per 16 augustus tot bslr 1 P.H.N. Leveau te Berg en Terblijt.
  Dienstorder No. 555 1955, 21-07-1955
  Valkenburg valt onder het postdistrict "Maastricht".
  Dienstorder No. 812 1955, 03-11-1955
  Ontslagen per 1 februari de emp 2 kta J.J.P. Nabben te Valkenburg.
  Dienstorder No. 33 1956, 12-01-1956
 • Eervol ontslagen wegens het bereiken van de pensioensgerechtde leeftijd per 1 december 1955 de emp 1 kta J.M.E.G. Haringscaspel te Valkenburg Lb.
 • Benoemd per 31 oktober 1955 tot bslr J.W.J. Lucassen te Valkenburg Lb.
  Dienstorder No. 111 1956, 16-02-1956
  Benoemd per 1 december 1955 tot emp 3 kta E.L.A.M Vliex te Valkenburg Lb.
  Dienstorder No. 233 1956, 12-04-1956
  De postwissels van het hulp-kantoor Houthem-St. Gerlach nrs 1 t/m 7 dd 3 april 1956 zijn abusievelijk aan de voet gestempeld 3 maart 1956. De afdrukken van de dagtekenstempels zijn juist.
  Dienstorder No. 312 1956, 11-05-1956
  De postwissels Valkenburg (L) nrs 676 t/m 734 dd 26 april 1956 zijn abusievelijk aan de voet gestempeld 26 maart 1956. De afdrukken van de dagtekenstempels zijn juist.
  Dienstorder No. 537 1956, 16-08-1956
  Eervol ontslagen op verzoek per 1 augustus de bslr J.J. Bosten te Valkenburg Lb.
  Dienstorder No. 28 1957, 10-01-1957
  Benoemd per 2 juli 1956 tot bslr 1 J.L.J. Eurlings te Valkenburg Lb.
  Dienstorder No. 162 1957, 14-03-1957
  Ontslagen per 3 oktober 1956 de emp 2 kta H.G.L. Curvers te Valkenburg.
  Dienstorder No. 292 1957, 25-04-1957
  Benoemd per 1 juli 1956 tot emp 2 kta E.L.A.M Vliex te Valkenburg Lb.
  Dienstorder No. 540 1957, 29-08-1957
 • Verplaats per 1 juni 1957 de emp 1 kta P.H Jongschaap van Heerlen naar Valkenburg Lb.
 • Verplaats per 1 juni 1957 de hemp kta J.S.M. Lebesque van Valkenburg Lb naar Heerlen.
  Dienstorder No. 653 1957, 17-10-1957
  Benoemd per 15 juli 1957 tot bslr vm J.L.J. Eurlings te Valkenburg Lb.
  Dienstorder No. 752 1957, 21-11-1957
  Verplaats per 1 september 1957 de emp 2 kta G.J. Rinskens van Valkenburg Lb naar Kerkrade.
  Dienstorder No. 449 1958, 18-09-1958
  Het komt herhaaldelijk voor dat correspondentie voor Valkenburg (ZH), ondanks de vermelding "ZH" achter de plaats van bestemming, aan Valkenburg (Lb) wordt toegezonden.
  Dienstorders doorgenomen tot 01-01-1959
  Mededelingen doorgenomen tot 01-01-1933, 01-01-1946 tot 01-01-1947 en vanaf 01-01-1948 tot 01-01-1950