Chronologisch overzicht


1812 Vestiging postkantoor
1818 Opheffing postkantoor
1829 Aanwijzing tot oprichting van een kantoor van bewaring
1836 Vestiging van een distributiekantoor
1838 Het distributiekantoor wordt vervangen door een postkantoor
1839 Nederlands postkantoor
1850 Het postkantoor wordt vervangen door een hulppostkantoor
1882 Het hulppostkantoor wordt vervangen door een postkantoor
1901 De naam wordt gewijzigd in VALKENBERG (LIMBURG)
Het postkantoor aan de Grotestraat wordt in gebruik genomen.
1905 De naam VALKENBERG (LIMBURG) wordt gewijzigd in VALKENBURG (LIMBURG).
Bij manoeuvres van het Nederlandse leger is er van 6 - 11 september een veldpostkantoor gevestigd.
1940 Bezetting van Valkenburg
1941 Het postkantoor aan de Lindenlaan wordt in gebruik genomen
1944 Bevrijding van Valkenburg
1969 Beëindiging machinale afstempeling met de plaatsnaam Valkenburg
1974 Verbouwing van het postkantoor, het tijdelijke onderkomen is het oude hotel Trianon
1987 Het postkantoor Valkenburg ressorteert nu onder het hoofdpostkantoor Heerlen
2003 Het postkantoor wordt vervangen door een postagentschap
2016 Het postagentschap gaat over naar de Albert Heijn

Bronnen
  • Meer van der J. Kleinrond en grootrond bij het Nederlandse leger. De Postzak. no. 192. 2001
  • Museum voor communicatie.
  • Het Land van Valkenburg. 18 april 1975.