Bezetting en de postale gevolgenValkenburg is al op 10 mei 1940 bezet door de Duitsers. Of en hoe lang het postkantoor Valkenburg gesloten is, is mij niet bekend. Wel zijn de kasgelden van het kantoor Valkenburg in veiligheid gebracht, zie onderstaand relaas. Waarschijnlijk zijn wel eerst de zogenaamde 'occupatielonen' aan het personeel uitgekeerd (Circ. P930 T 460 Tf 227) en zijn vervolgens de verdere betalingen gestaakt.

De kasgelden van het kantoor Valkenburg (L) moeten in Schin op Geul aan de militaire commendant worden afgedragen, echter bij aankomst blijkt dat deze gevangen genomen is. De ambtenaar, die de kas moet overdragen, gaat hierop naar de burgemeester van Valkenburg om te vragen wat de nadere instructies voor de kasgelden zijn. Het antwoord luidt: "verbranden of verbergen". Door een besteller zijn de kasgelden daarna per motor naar een grot in Valkenburg gebracht en daar begraven. Alle uiterlijke verwijzigingen die de bergplaats kunnen verraden, worden verwijderd. Naderhand is de zak opgegraven en de inhoud geheel in orde bevonden.

De gevolgde procedure komt grotendeels overeen met de geheime instructies die door de Raad van Ministers is opgesteld.
1) Zelf de gelden en archieven in veiligheid brengen.
2) Indien de maatregel onder 1) mislukt, de gelden enz. tijdig tegen ontvangstbewijs overgeven aan de dichtsbijzijnd militaire commendant
3) Indien ook de maatregel onder 2) mislukt, op eigen gezag alle middelen aanwenden tot behoud van de gelden en archieven.
4) Bij het falen der pogingen onder 1, 2 en 3) de gelden en bescheiden verbergen of vernietigen.
Bronnen:
PTT. Historisch overzicht betreffende: afwijkingen van normale regelingen, extra getroffen maatregelen, feiten, gebeurtenissen, enz., welke zich van 10 mei t/m 30 juni 1940 bij het P.T. en T bedrijf hebben voorgedaan. 1946.