Belgische periode (1830-1839)


Aanleiding tot oprichting van een distributie- en postkantoor in Valkenburg
Op 25 augustus 1830 breekt in Brussel een revolutie uit die leidt tot de afsplitsing van België van het Verenigd Koninkrijk. Limburg sluit zich, met uitzondering van Maastricht, aan bij België. Omdat Maastricht zetel is van de districtscommissaris worden de districten Hasselt en Maastricht samengevoegd. Hasselt wordt het bestuurscentrum. Echter, de verbinding met Zuid-Limburg blijkt gebrekkig en daarom wordt in januari 1831 een nieuw district gevormd voor de plattelandsgemeenten op de rechter Maasoever met als bestuurscentrum Valkenburg ("Fauquemont"). Aanvankelijk vindt alle postverkeer in Zuid-Limburg plaats via de postkantoren Sittard en Vaals. Het administratieve en particuliere postverkeer met het nieuwe bestuurscentrum Valkenburg neemt echter steeds verder toe. De Belgische postadministratie besluit op 1 oktober 1836 dan ook tot de oprichting van het distributiekantoor FAUQUEMONT (ressorterend onder het postkantoor Sittard). Op 1 april 1838 wordt het distributiekantoor bevorderd tot een zelfstandig postkantoor ("Bureau de Réception").


Bronnen
  • Ickenroth J. Het afstempelen van brieven in Nederlands Limburg in de Belgische periode 1830-1839.
  • van Vucht H. 9 jaren Belgisch postwezen in Limburg. Limphia '89. 1989.