Beëindiging machinale afstempeling met de plaatsnaam ValkenburgBegin 1969 wordt een proef gehouden om de post geheel machinaal op enkele expeditiekantoren te verwerken. Het kantoor Maastricht doet aan deze proef mee en verwerkt hiervoor de post van de gemeenten Geleen en Beek in Maastricht. De gemeente Valkenburg-Houthem hoort van deze proef en stuurt daarom op 18 maart 1969 een brief aan de PTT Maastricht om voor Valkenburg in verband met de vele postkaarten in het toeristenseizoen en uit het oog van propaganda de plaatsnaam op het stempel te behouden. Ook de V.V.V. Valkenburg en de Kamer van Koophandel ondersteunen dit verzoek van de gemeente door brieven aan de PTT (aan de kantoren Valkenburg resp. Maastricht).

Op 23 mei 1969 reageert de PTT Kamer voor de provincie Limburg en wijst het verzoek van de gemeente Valkenburg voor het behouden van een stempel met de naam Valkenburg af om de volgende redenen:
 • Voor een doelmatiger functioneren van de postdienst wordt een éénbestellingssyteem ingevoerd. Ook moet de PTT maatregelen treffen zodat de weekendpost op maandag wordt besteld. Hiervoor moeten in de nacht van zondag op maandag de brievenbussen centraal vanuit enkele punten worden gelicht, gesorteerd en verzonden. Hierdoor kan de afstempeling alleen op die punten (voor Zuid-Limburg Maastricht, Heerlen en Sittard) plaatsvinden.
 • Voor een doelmatig gebruik van de sorteerapparatuur moet over grote hoeveelheden post per expeditiekantoor worden beschikt waardoor de afstempeling ook daar dient plaats te vinden.

  Op 6 augustus 1969 stuurt de PTT Kamer voor de Provincie Limburg een brief aan de gemeente waarin wordt aangekondigd dat met ingang van 28 september de poststukken in het Postdistrict Maastricht (Limburg en Oostelijk Noord Brabant) nog slechts op een zevental kantoren wordt gestempeld en gesorteerd. Gelet op het aantal te verzenden stuks zal het kantoor Valkenburg niet als expeditiekantoor worden aangewezen. Met ingang van 29 september 1969 wordt de machinale stempeling van poststukken te Valkenburg beëindigd. Voor gebruikers van frankeermachines blijft de aanduiding “Valkenburg” als plaats van afzending wel bestaan. Ook de met een handstempel gestempelde brieven aan het postkantoor blijven de naam Valkenburg laten zien.

  De gemeente Valkenburg reageert 19 augustus 1969 op deze aankondiging met een brief aan de Centrale Directie van de PTT in Den Haag waarin de beëindiging van de stempeling wordt betreurd. Om de eigen postidentiteit nog enigermate te behouden wordt verzocht om een centrale benaming op het poststempel (“Limburg” of “Zuid-Limburg”) op te nemen (i.p.v. Maastricht).
  De Centrale Directie wijst op 5 september dit verzoek af. Als reden wordt genoemd dat het stempelen van poststukken primair het doel heeft om de op de stukken gehechte postzegels onbruikbaar te maken. De op de stempels voorkomende aanduidingen zijn voor de postdienst van onderschikt belang. Tevens laten de internationale bepalingen het niet toe om in de stempels de naam van het kantoor van stempeling te vervangen door een algemene aanduiding.
  Bronnen:
 • Gemeente archief Valkenburg-Houthem, archiefstuk 4675