postagentschap


[IMAGE]

In 2003 wordt het postkantoor vervangen door een postagentschap aan de de dr. Erensstraat.