AFGESCHREVEN VALKENBURG-L:.


[IMAGE]

Dit stempel is de opvolger van het DEBOURSÉ stempel. Valkenburg ontvangt dit stempel bij de promotie tot postkantoor in 1882.

Bij de heffing van de strafport komt het regelmatig voor dat de strafport ten onrechte is of dat het onmogelijk is het geld te innen. Dit moet dan in de boekhouding worden verantwoord. Als bijvoorbeeld de geadresseerde weigert het poststuk in ontvangst te nemen vanwege de strafport, wordt het stuk als onbestelbaar retour gezonden. Ook als de geadresseerde niet meer op het adres woont en onvindbaar is, kan de strafport niet worden geïnd. Voorschrift is, dat de portzegel(s) worden voorzien van een kruis in inkt aangebracht met daarnaast het woord NIETIG. Daarnaast moet nog een stempelafdruk worden aangebracht van het stempel AFGESCHREVEN.

In 1912 wordt overgegaan naar een nieuw type waarbij het voorgeschreven kruis door de zegel en het woord NIETIG ook in het stempel worden opgenomen. De ovale vorm wordt vervangen door een eenvoudige rechthoekige vorm. Valkenburg ontvangt dit nieuwe stempel pas in 1968 en gebruikt in 1938 nog het oude type zoals onderstaande brief laat zien.

CENTER>[IMAGE]
Bron:
http://www.filatelieonline.com/philatelist/portz.htm http://poststempels.nedacademievoorfilatelie.nl/images/PDF/01%20Inleiding%20stempel%20AFGESCHREVEN.pdf