Aantekenstroken


Tot 1882 wordt een stempel gebruikt om aan te geven dat brieven aangetekend worden verzonden. Vanaf 1882 (voorschrift 1176) worden aangetekende stukken voorzien van een strookje. Aanvankelijk worden generieke stroken gebruikt, de naam van de plaats van verzending wordt niet vermeld. Vanaf 1 oktober 1907 tot 1996 wordt de plaatsnaam op het aantekenstrookje vermeld. Na 1996 wordt de strook vervangen door aangetekend-stroken die voorzien worden van een dagtekenstempel. Het postkantoor Valkenburg heeft tussen 1907 en 1996 de volgende aantekenstroken gebruikt.


Code Tekst
- VALKENBURG (LB.)[IMAGE]
- Valkenburg (Lb.)[IMAGE]
Vk. VALKENBURG (Lb.)[IMAGE]
Vk. VALKENBURG (Lb)[IMAGE]
[IMAGE]
Vk VALKENBURG (Lb)[IMAGE]
Vk VALKENBURG LB[IMAGE]
Vk VALKENBURG Lb[IMAGE]


Bronnen
  • Hendrikx FAJWV. Catalogus betreffende de tekst der Nederlandse aantekenstrookjes. 1984.